Fokus på säkerhet i lantbruket

Bonden utsätts för risk vid vägning av djur

Henrik Österlund, Hencol AB, vinner årets pris Elmia Lantbruk Innovation Award för det obemannade vägningssystemet för nötkreatur Hencol OPV. Från vänster: Ove Hansson, Bergslycke gård som har en sådan anläggning, Henrik Österlund, Hencol AB, Liselotte Broberg (M), kommunalråd i Tanums kommun och Elenor Olofsson, Näringslivsenheten, Tanums kommun. Bild: ELMIA AB

Henrik Österlund, Hencol AB, vinner årets pris Elmia Lantbruk Innovation Award för det obemannade vägningssystemet för nötkreatur Hencol OPV. Från vänster: Ove Hansson, Bergslycke gård som har en sådan anläggning, Henrik Österlund, Hencol AB, Liselotte Broberg (M), kommunalråd i Tanums kommun och Elenor Olofsson, Näringslivsenheten, Tanums kommun. Bild: ELMIA AB

Hencol OPV är juryns val för Elmia Lantbruk Innovation Award 2015. Det obemannade systemet för kontinuerlig vägning av nötkreatur spar både tid och ger bättre säkerhet för djuren och för lantbrukarens arbetsmiljö. Vågsystemet vinner juryns pris som årets bästa tekniknyhet inom lantbruket.

Share

Ett stycke levande landsbygd

ô_Skrukeby (18)

Lätt att förstå varför Östra Skrukeby varit uppskattat genom tiderna

ÖSTRA SKRUKEBY (JB)

Det finns många bevis för att människor tidigt uppskattat bygden i Östra Skrukeby och även om den föränd – rats sedan dess är det lätt att förstå varför. Under senare sekel har också fascinerande personer som Olof Larsson levt här. Det är idag en modern levande landsbygd med rik historia vid Roxenstranden.

Östra Skrukeby vid Roxens södra strand är en liten pärla som ibland kallas Östgötaslättens sista utpost mot norr. Här är det jordbruks- och kulturbygd. Fortfarande är det många av de cirka 200 personer som bor här i socknen som är aktiva inom någon jordbruksverksamhet. Det är nära till orter som Linghem, Linköping och Norrköping för de som pendlar.

Läget intill Roxen var fördelaktigt av flera skäl. Man färdades gärna på vatten och sjön kan tänkas ha varit en kontaktmöjlighet med andra på samma gång som den erbjöd såväl fiske som jakt. Här fanns därför människor mycket tidigt, vilket ett lösfynd av en stenyxa visar.

Fornlämningarna av senare datum, brons- och järnålder, är många och av olika slag. Skålgropar, gravfält med mera finns representerade.

Själva sockenbildningen skedde under medeltiden. Socknen finns nämnd år 1275, då som Skrukubi. Säteriet Grensholm, beläget norr om Roxen hörde fram till år 1821 till Östra Skrukeby socken. Av socknens större gårdar kan nämnas Förråds säteri.

I mitten av 1900-talet var socknen räknat till invånarantal en av länets minsta. Kyrkan i Östra Skrukeby har än idag kvar delar från stenkyrkan som byggdes omkring 1140. Av ursprunget finns bland annat portalen till ingången kvar. Här finns inte minst den märkliga stora dörr fylld med järnsmiden. I smidet finns en figur som idag blivit något av ett märke för hembygdsföreningen som har en större version i trä på väggen vid entrén till hembygdsgården. Man har också genom datering sett att trädet som användes till dörren fälldes på 1130- talet. Som så ofta har kyrkan genom seklerna byggts både om och till. En farlig spricka i tornets murverk ledde till att tornet 1868 revs.

En person som kom att betyda mycket för socknen var Olof Larsson. Han föddes i Vånga 1805 och började som bränneridräng hos greve Spens på Grensholm. 1832 gifte han sig och köpte en gård i Östra Skrukeby. Olof Larsson var en minst sagt driftig man. Han kom att öka ut genom att köpa tre angränsande gårdar. En period ägde han även en gård i Vårdsberg och en hantverksgård i centrala Linköping. På hembygdsföreningens hemsida berättas att ”På gården Torp anlade han ett brännvinsbränneri – ett trevåningshus med ägarens kontor och bostad högst upp. Han var nämndeman, kommunalman, auktionist och dessutom bygdens finanskung med en omfattande utlåning.” Att en man som Olof Larsson dessutom kunde hinna med en tidskrävande fritidssysselsättning eller hobby vid sidan av allt annat ter sig häpnadsväckande, men är ändå sant. Han byggde fioler och hann vissa år med ett tiotal. Enligt uppgift har han numrerat minst 315 stycken, inklusive några basfioler. Det här fortsatte han med och gjorde något hundratal efter att han fyllt 75 år. Han kom att bo i Östra Skrukeby till sin död 1906, då var han 101 år.

Östra Skrukeby beskrivs med rätta som ”ett stycke levande landsbygd”. Bygatan som går genom byn är sådär nära allt som en bygata ska vara. I centrum finner man kyrkan på ena sidan, på den andra Skrukeby Södergård och Skrukeby Storgård. I den senare är hembygdsföreningen verksam. Den gamla skolan vid kyrkan är numera församlingshem.
Ja, det är en levande landsbygd.

Text och bild: BO BÄCKMAN

 

Share

Kreditgarantier till mjölkföretagen

koslappMen det behövs mer än så

ÖSTERGÖTLAND

Nyligen presenterade regeringen en öppning för kreditgarantier för lån till mjölkbönder. Förslaget välkomnas av LRF på riksplanet, men på gårdarna finns det olika meningar om vad det kommer göra åt läget då de flesta anser att det behövs mer än så.

Landsbygdsminister Sven- Erik Bucht (S) skrev i Svenska Dagbladet att ”I kommande budget öppnar vi för att mjölkbönder ska kunna få kreditgarantier för lån”. Mot bakgrund att den djupa nedgången i världsmarknadspriserna har lett till en likviditetskris för många mjölkföretag fortsätter han: ”Regeringen vill hjälpa dessa företag och öppnar för att i samverkan med bankerna lämna kreditgarantier för lån i syfte att överbrygga den nuvarande krisen för de mjölkföretag som investerat och utökat sin produktion under senare år.

Share

Håkan tar plats i Grållestyrelsen

Valdemarsvik_Ny i styrelse_1Invald i styrelsen i klubben pappan var med och startade

RINGARUM

Håkan Bergström på gården Klinten utanför Ringarum har tagit plats i styrelsen för Svenska Fergusonklubben Grålle. Detta sedan han valdes in efter avgående ledamoten Ola Andréasson, Mogata.

Nu är en Bergström åter med i styret i den klubb som Håkans far Kurt var med om att bilda tillsammans med Håkan Gerhardsson och framlidne Rolf Gustavsson. Svenska Fergusonklubben Grålle har haft årsmöte vilket traditionsenligt hölls i Salong Ramunder i Söderköping.

Share

Proffsvårdade lindar

DSC_0038Men hur ska andhonan få ungarna ur boet?

SKÄRBLACKA

På många gårdar ute på landsbygden är det inte helt ovanligt att det finns ett gammalt vårdträd. Trädets betydelse i den gamla folk – tron är att trädet ska ge gården och de boende välgång och lycka. Att skada vårdträdet genom att bryta av grenar kunde ge fasansfulla följder.

Både människor och djur kunde bli sjuka eller råka ut för olyckor. Att plantera träd som växte sig höga kunde även vara ett skydd mot blixtnedslag innan åskledare moterades upp på hustaken. Vårdträdens arter kan växla något beroende på landskap. I Skåne kan en fläderbuske fungera som vårdträd medan björken är vanlig i Norrland.

Share

Något för alla i Klockaregården

k visar

Tjejkvällar och antik- och loppisbutik

ÄLVESTAD

Då Jordbrukaren besöker Klockargårdens antik och loppis, i Älve – stad, är det uppdukat med kaffe och bakverk i Karl-Johangruppen. Gruppen är från 30-40- talet, men kaffet är nybryggt! Att det serveras något gott i lokalerna är inte något unikt. – Jag arrangerar tjejkvällar ibland med någon föreläsare, berättar Bibbi Fritiofsson som driver företaget, och då serverar jag mat.

Share

Nu rullas vagn 35 ut i Redinge

Redingevagn 008

Björn bygger kundanpassade transportvagnar

ÅTVIDABERG

Björn Klasén bedriver sitt lantbruk extensivt utan djur och skördar huvudsakligen foder till hästar i form av hö som han säljer till kunder i förpackningar som småbalar och rundbalar. Med den inriktningen har han fått tid över för att också ägna sig åt reparationer, främst inom jordbrukssektorn, och att bygga djurtransportvagnar.

VI var på plats när det var dags för rollout av vagn nummer 35. Björn är lantbrukare på gården i Redinge i Grebo socken, Åtvidabergs kommun och började sin lantbruksbana 1977 med att arrendera föräldragården hemma i Redinge. Några år senare arrenderade han en närliggande granngård och 1988 fick han möjlighet att förvärva fädernegården.

Share

Spännande fynd i gammalt torp

Torp_forts (4)

Torprenovering i Björke

BJÖRKE

Renoveringen av 1700-talstorpet i Björke, mellan Ulrika och Boxholm, har kommit ett stycke längre. Den har visat sig kräva större åtgärder än beräknat, men samtidigt har torpet avslöjat några intressanta hemligheter.

Länstidningen kunde i höstas berätta om det torp som Weine Franzén och hans sambo Birgitta Gustavsson börjat renovera i Björkhagen i byn Björke mellan Ulrika och Boxholm.

Share