Håkan tar plats i Grållestyrelsen

Valdemarsvik_Ny i styrelse_1Invald i styrelsen i klubben pappan var med och startade

RINGARUM

Håkan Bergström på gården Klinten utanför Ringarum har tagit plats i styrelsen för Svenska Fergusonklubben Grålle. Detta sedan han valdes in efter avgående ledamoten Ola Andréasson, Mogata.

Nu är en Bergström åter med i styret i den klubb som Håkans far Kurt var med om att bilda tillsammans med Håkan Gerhardsson och framlidne Rolf Gustavsson. Svenska Fergusonklubben Grålle har haft årsmöte vilket traditionsenligt hölls i Salong Ramunder i Söderköping.

Valdemarsvik_Ny i styrelse_3Vid det första årsmötet, 1987, då klubben officiellt bildades, kunde man räkna in 15 medlemmar. Idag är man imponerande 6 887. Då har ändå det historiska inträffat att det skedde en medlemsminskning under föregående år. Det blev ett tapp på 34. Det är naturligtvis inte så märkligt att det försvinner en del medlemmar, medelåldern är ju ganska hög. Men tillströmningen har ändå fram till nu varit större än avgången. – Självklart är detta något vi tar på största allvar och vi kommer under året att ha en träff med de olika sektionsledarna, då denna fråga kommer att penetreras, sade ordföranden Mats Mattsson.

Det är så att det finns sektioner ute i landet, vilka jobbar ganska självständigt med olika arrangemang och dylikt. Indelningen följer i stort den gamla länsindelningen. Engagemanget ute i landet är emellertid imponerande. Detta visar sig bland annat genom att representationen på årsmötet från olika delar är god. Värmlandssektionen är enastående i detta avseende, enär de år efter år fyller en hel buss med årsmötesbesökare.

Den som klev på bussen tidigast på morgonen, eller ska vi säga natten, var elvaårige Emil Persson i Östmark. Han gjorde detta redan klockan tre! Håkan Bergström är den som idag brukar gården Klinten som har gått i flera generationer inom släkten Bergström. En nyhet som också offentliggjordes på årsmötet är att arrangemanget Fyllingarumsdagarna, som klubben arrangerar vart tredje år kommer att förläggas till just Klinten.

Namnet på evenemanget passar ändå, eftersom Klinten ligger alldeles vid Fyllingarum.
– Styrelsen hörde av sig och frågade om detta var möjligt och efter att ha konfererat inom familjen svarade vi ja, berättar Håkan. Hans sambo är Ann Gustavsson, dotter till Rolf Gustavsson, och tillsammans med sonen Johnny är de en familj som verkligen brinner för Grålleklubben.

Det nya med Fyllingarumsdagarna som går av stapeln nästa sommar, är att det kommer att bli betydligt mera av traktorer och andra maskiner i arbete för besökarna att titta på. Fyllingarumsdagarna arrangeras vart tredje år. Ett gärde kommer att stå till förfogande för jordbearbetning och här i skogsbacken intill ska det också vara möjligt att köra. Själva utställningsfältet ska precis sås in i renbestånd, så att det hinner etablera sig ordentligt till nästa sommar.

Fyllingarumsdagarna utvecklas med andra ord till att bli något betydligt mera än en utställning av veterantraktorer och andra gamla redskap, med betoning på den lilla grå Fergusontraktorn, som i folkmun går under just namnet, Grålle.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share