Planera ditt skogsbruk

Gör helst upp avverkningsplanerna minst ett halvår i förväg

Jan Karlsson som driver Östgöta Rundvirke har en stor erfarenhet av att sköta och bruka skog. Han ger några tips för och insyn i skogsbruket.

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Att vara ute i god tid inför en avverkning, ha vägar och annat förberett är viktigt. Långsiktighet är en röd tråd i det Jan Karlsson på Östgöta Rundvirke berättar.

Share

Bogetorps gård 1

Driv mjölk- eller köttproduktion i Hällestad

default

Nästan 200 hektar mark samlad i ett skifte. Två bostadshus, flera ekonomibyggnader bland annat mjölkstall från 1999. Välkommen till Bogetorps gård som är veckans gård till salu.

Share

Möjligheter och utmaningar

Exempel från verkligheten på modern teknik i lantbruket

Peter Borring kom med traktorn till det seminarium om robust digitalisering som hölls på Vreta kluster. Han parkerade ett par meter utanför salen. Det ska ju vara jordnära en sådan här dag.

VRETA KLUSTER (JB)

Den tekniska utvecklingen i lantbruket nyanserades under seminariet på Vreta kluster (se sidan 14-15) med exempel från det praktiska. Allt är inte bra eller dåligt.

Share

Historien upprepar sig

Läste i en av jordbrukets tidningar ett intressant reportage om ett projekt vid SLU där man arbetar för att återinföra visenter i det svenska landskapet.

Share

Kommunerna saknar incitament

Åkermarkens fulla värde beaktas inte vid exploatering enligt ny rapport

När jordbruksmark exploateras blir det väldigt svårt och dyrt att återställa den. Bild: STEVEN WHITE/ MOSTPHOTOS

SVERIGE (PM)

Kommuner saknar idag incitament att bevara jordbruksmark i den grad som är önskvärd för landet, enligt en ny studie. För att ge kommuner förutsättningar att ta hänsyn till framtida…

Share

Digitaliseringen i lantbruket

Välbesökt seminarium lyfte centrala frågor

Det för kontakterna värdefulla minglet och minimässan.

VRETA KLOSTER (JB)

Med en ökad digitalisering i lantbruket öppnas nya möjligheter. Samtidigt ökar sårbarheten. Förväntningar och frågeställningar diskuterades på Vreta kluster.

Share

Gröna sektorn ska bli mer jämställd

Ny satsningen Skörda lika vill öka andelen kvinnor

Nu startar Hushållningssällskapet upp projektet Skörda lika för ökad jämställdhet inom lantbrukssektorn över hela landet. Bild: ISTOCKPHOTO

Skörda lika är ett projekt som drivs av Hushållningssällskapet. Målet är att uppmärksamma de faktiska jämställdhetsförhållanden som råder inom lantbrukssektorn och samtidigt skapa…

Share

Nya batterilager ansluts

Energitjänsteföretaget CheckWatt ansluter sex batterier runt om i landet. På bilden en installation i Nybro. Bild: NYBRO ENERGI

SVERIGE (PM)

Energitjänsteföretaget CheckWatt ansluter sex batterier som logistikfastighetsbolaget Catena låter installera i Norrköping, Malmö, Stockholm och Umeå. Batterierna har tillsammans en…

Share