Bogetorps gård 1

Driv mjölk- eller köttproduktion i Hällestad

default

Nästan 200 hektar mark samlad i ett skifte. Två bostadshus, flera ekonomibyggnader bland annat mjölkstall från 1999. Välkommen till Bogetorps gård som är veckans gård till salu.

Namnet Hällestad är troligen välbekant, liksom det närbelägna Borggård. De är belägna knappt en och en halv mil väster om Finspångs tätort. Själva Hällestad ligger längs väg 51 och utgörs dels av Hällestad kyrkby och dels av Hällestad stationssamhälle. Utan vidare indelning i kyrkby och stationssamhälle har Hällestad sådant som en F6-skola, hembygdsgård, biblioteksfilial, pizzeria, äldreboende och en drivmedelsstation.

Här finns en även magnifik kyrka. På orten har det troligen sedan 1200-talet funnits kyrka. Den vi ser idag invigdes 1895 och är en korskyrka i gotisk stil.

Bogetorps gård ligger i direkt anslutning till Hällestad, lite förenklat uttryckt mellan kyrkbyn och stationssamhället med Borggårdsvägen tvärs över 51:an.

Gårdens byggnation är väl samlad. Mangårdsbyggnaden från 1830-talet är i två plan och har källare med pannrum. Innanför dörren i entrén når man enkelt mycket av huset. Rakt fram, vid sidan av trappan till andra våningen, finns ett sovrum. Till vänster ligger ett stort vardagsrum och till höger har man köket. Här på första våningen finns även sådant som wc och tvättstuga.

På det övre planet möts man av en hall som länkar badrummet och de fyra sovrummen, som alla har garderob, en eller två. Här når man allt direkt.

Det andra bostadshuset utgörs av två bostäder eller lägenheter. Den på nedre plan har tre rum, badrum och kök. En egen ingång till en trappa leder till den andra bostaden där det finns två rum och kök.

Till gården hör flera ekonomibyggnader. Bland annat finns ett mjölkstall från 1999 om 1135 kvadratmeter med plats för 94 mjölkande kor. Ett ungdjursstall med kall lösdrift har plats för uppemot hundratalet djur. Vidare finns en maskinhall med torkanläggning, ladugård, magasin, drängstuga, halmlada med mera.

Fastigheten har en areal om cirka 200 hektar, en viss skillnad föreligger som så ofta beroende på om man jämför taxerad areal med exempelvis den i skogsbruksplanen. Marken är samlad i ett skifte. 124 hektar är enligt taxeringen åker och 20 bete. Skogen omfattar 47 hektar, enligt skogsbruksplanen från september 2023 utgör den dock 48,1 hektar. Fastighetens beräknade virkesförråd uppgår till 12 563 skogskubik med ett medeltal om 261. Medelboniteten är 9,4. Skogen är barrdominerad där 70 procent är gran och 16 tall.

Närheten till Finspångs tätort, de mindre orterna och att ha väg 51 bokstavligen vid tomtgränsen ger Bogestad ett utmärkt läge för mer än ren transport.

Vill man ta sig lite fritt från gårdsverksamheten så finns ett stort utbud i den här bygden. Det är bara att välja mellan kultur, natur, kyrkligt, shopping, sport och annat. Något som gärna nämns är de fina paddlingsmöjligheterna. I norr gränsar fastigheten till Hällestadsån. Därigenom når man såväl sjön Tron i söder som Bönnern i öster ända till Finspångs tätort.

För den som ägnar sig åt jakt erbjuder Bogetorp fina möjligheter. Här finns flera olika sorters vilt. Dovhjort, kronhjort, rådjur, vildsvin och älg nämns. Jakten följer köpet och tillfaller köparen vid tillträdet. Man får även fiskerätt på kräftor i Hällestadsån.

Bogetorps gård 1 är en chans för den som vill driva mjölk- eller köttproduktion, kanske kombinera dessa. Med den här marken och alla byggnader, som dock behöver renoveras, ges alternativ.

Text: BO BÄCKMAN

Share