Elden slukade allt på gården

Nu är husen på Gamlebyn i Vånga uppbyggda igen

Till vänster: Henrik, Susanne och Kay är nöjda med gårdens uppbyggnad även om sviterna av branden fortfarande sitter i.

VÅNGA (JB)

De två gula husen på gården Gamlebyn, i Vånga utanför Norrköping, syns på långt håll och lyser upp den så annars grå novemberdagen. Gårdens ägare Kay och Susanne Andersson

Share

Berätta om maten du producerar

Värmländska livsmedelsproducenter samlades kring ny livsmedelsstrategi

Stina Höök (M) Region Värmland och landshövding Kenneth Johansson invigde konferensen på Karlstad Conference center genom att trycka på att vi behöver en regional utveckling i Värmland. Dagen är en fortsättning på den värmländska livsmedelsstrategi som tagit fram gemensamt av Länsstyrelsen i Värmland, Hushållningssällskapet, LRF Värmland, Nifa och Region Värmland.

KARLSTAD (JB)

När Lantbrukarnas Riksförbund samlades för konferens kring den nya livsmedelsstrategin låg fokus på att berätta en historia hur maten kom till. Människor är nämligen

Share

Vill se över viltförvaltningen

Ett samlat grepp behövs anser jägare som nu ska kalla till möte

De båda jägarna Jarl Karlsson och Jan Teichert menar att man måste få till en älgförvaltning som är hållbar över tid och som gäller för alla.

VALDEMARSVIK (JB)

Ett samlat grepp för att se över viltförvaltningen och då främst med inriktning på älgen, efterlyser de båda jägarna Jarl Karlsson och Jan Teichert i Valdemarsvik. Deras planer är att

Share

Natur, djur och maxade maskiner

Lillerudsgymnasiet utanför Karlstad startar ny utbildning

Lillerudsgymnasiet väster om Karlstad har utbildat flera generationer naturbrukare och lantbrukare från hela Sverige. ”Vi är ett stabilt företag som tror på framtiden, och det finns jobb i vår bransch. Miljö, natur och livsmedel blir allt viktigare i vår tid.” säger rektor Anders westlund (till höger) och Kristian Fjellström en av fyra delägare i Lillerudsgymnasiet.

KARLSTAD (JB)

Lillerudsgymnasiet strax väster om Karlstad har en lång tradition bakom sig av att utbilda framtidens naturbrukare. Just nu står nästan 100 000 ungdomar redo för att välja

Share

Viktigt samarbeta i vintertrafiken

Att ta det försiktigt sparar liv

SVERIGE

Vintern kommer allt närmare och vi på Trafikverket vill att du ska komma fram smidigt och tryggt. Därför måste vi hjälpas åt. Halkbekämpning, plogning och trafikinformation

Share

Kinda ÖKnehult 1:1

Fin herrgård med flyglar

Veckans gård är en fin herrgård med flyglar invid Stensjön, här får du 187 hektar, varav skog cirka 80 hektar samt betes- och åkermark cirka 70 hektar. Dessutom ingår mer än halva

Share

Oklart rättsläge om avverkningsrätt

Praxis frångicks när skogsägare gjordes återbetalningsskyldig

Rättsläget vad gäller avverkningsrätter och förskott i samband med rotpostförsäljning kan nu betecknas som tveksamt och risken ökar för skogliga konflikter i domstolar och skiljeförfaranden, menar Sven-Axel Bergstrand, skiljedomare och universitetslektor emeritus.

SVERIGE (JB)

I ett tidigare nummer av Jordbrukaren berättade vi om hur en skogsägare genom en dom i hovrätten tvingas återbetala ett förskott på en avverkningsrätt i samband med en rotpostförsäljning. Domen har vunnit laga kraft och har ej överklagats till HD vilket medför att skogsägare med fördel kan återställa rättspraxis, genom en tilläggsklausul i kontrakten.

Share

Missförstånd kring krisstöd 2

Det råder missuppfattningar om varför kris – stöd 2 utformats som det gjort av Jordbruksverket och varför LRF stödjer det förslag som baseras på ersättning för förbrukad

Share