Berätta om maten du producerar

Värmländska livsmedelsproducenter samlades kring ny livsmedelsstrategi

Stina Höök (M) Region Värmland och landshövding Kenneth Johansson invigde konferensen på Karlstad Conference center genom att trycka på att vi behöver en regional utveckling i Värmland. Dagen är en fortsättning på den värmländska livsmedelsstrategi som tagit fram gemensamt av Länsstyrelsen i Värmland, Hushållningssällskapet, LRF Värmland, Nifa och Region Värmland.

KARLSTAD (JB)

När Lantbrukarnas Riksförbund samlades för konferens kring den nya livsmedelsstrategin låg fokus på att berätta en historia hur maten kom till. Människor är nämligen inte intresserade av varumärken när de köper mat – de är intresserade av människor. Hur ser det ut på gården där äggen värps, vem matar hönorna, och hur har de det?

Det här är viktiga saker – det handlar om den mat vi ställer på bordet. Det var i juni år 2017 som regeringen beslutade om en ny livsmedelsstrategi som ska ge jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Strategin har nu lagts på regional nivå – i Värmland. Den innefattar hela livsmedelskedjan och meningen är att ge en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb.

Den ska också göra det möjligt för oss alla att kunna göra medvetna val. Möjlighet för dig och mig att inte behöva tumma på kvalitet och också ha råd med bra mat. Det var i förra veckan som LRF Värmland bjöd in till samtal kring mat, hur mat produceras och vilka berättelser vi sprider om den värmländska maten. Men det handlade framför allt om hur lantbrukare och matproducenter ska kunna få betalt för det de gör.

Det är produkter som ska levereras till marknadsmässiga priser annars blir det ingen leverans, sa Patrik Olsson, ordförande för LRF Värmland bestämt. En attitydförändring måste till och vi behöver gå från möda till värde och börja ta betalt. Nu utvecklar vi den värmländska livsmedelsbranschen, och kommer i livsmedelsstrategin att arbeta med försäljning, affärsutveckling, skapa attraktiva branscher och attraktiva företag.

För att lyfta blicken från den egna gårdsplanen var en annan livsmedelsproducent, Kafferosteriet Löfbergs, inbjuda för att berätta om hur de ska nå nästa generation kaffeälskare. – Vi säljer 10 miljoner koppar kaffe om dagen och omsätter 1,9 miljarder om året, berättar Lars Appelqvist, vd för Kafferosteriet Löfberg. Idag är vi världens största inköpare av ekologiskt kaffe.

Och vi vill visa våra kunder hur den bonde ser ut som har odlat bönorna. Att de har blivit odlade under sjyssta villkor. Transparensen ökar och det måste vi företagare tänka på. Facebook och Instagram gör att vi inte kan ge en bild av det som händer innanför våra väggar som inte stämmer. Just nu riktar vi oss mot nästa generations kaffeälskare med kampanjen Drick upp! Varje år slänger vi 300 miljoner liter kaffe i slasken – var tredje kopp.

Löfbergs vill lyfta frågan och få folk medvetna om att det är onödigt slöseri med jordens resurser. – Den yngre generationen är oerhört drivna av värderingar, visar undersökningar, berättar Appelqvist vidare. Huvudtanken för dagen var utveckling och den goda berättelsen om hur maten kommer till. Mat och dryck ger möjlighet till inspiration men för att det ska lyckas behöver lantbrukarna vara i nätverk och dela kunskap.

Det gäller att sticka ut och skapa en berättelse kring maten. Föreläsarna spådde in i framtiden och var överens om att vi går från lokal till global, från stängd till transparens. Från konsumtion till återanvändning och cirkulär ekonomi kommer att bli jätteviktigt. I framtiden kommer det att bli viktigare att samäga än att äga. Vi kommer inte att äga våra bilar, och Houdini är ett exempel på företag där vi kan hyra kläderna vi ska ha på oss.

Den nya generationen kom – mer att gå från Ego till Tillsammans. Från massproduktion till skräddarsytt där vi bara producerar det som beställs. Allt kommer tills slut att digitaliseras spås det, och allt som inte går att digitalisera får ett högt värde. Så för att lyckas behöver vi vara transparenta, kunden måste kunna ta reda på vart maten är producerad, den ska vara äkta. Är du inte äkta är du borta. Bidra till det allmännas bästa.

Liten kommer att slå stor och det småskaliga attraherar. Se på bredare distribution. Samarbeta och skapa allianser för konkurrens blir i framtiden samarbete. Tänk inte det egna – tänk samarbete. Samtliga deltagare fick en ny världskarta att orientera sig efter, och nya möjligheter att arbeta utifrån efter dagens slut. Det är nu det verkliga arbetet startar med att berätta förträffligheten med värmländsk mat.

Text och bild: EVALENA HEINERED

Share