Viktigt samarbeta i vintertrafiken

Att ta det försiktigt sparar liv

SVERIGE

Vintern kommer allt närmare och vi på Trafikverket vill att du ska komma fram smidigt och tryggt. Därför måste vi hjälpas åt. Halkbekämpning, plogning och trafikinformation

 är åtgärder för att göra dig förberedd på att ta det försiktigt på vägarna.

Mellan den 1 oktober och 30 april kräver Trafikverket att entreprenörernas vinterorganisation ska fungera fullt ut. Det statliga vägnätet delas in i olika klasser och det är dessa klasser som avgör när och hur vägtyperna ska åtgärdas. Högtrafikerade vägar åtgärdas snabbare än lågtrafikerade. Har du förberett dig och bilen för vintern? Förutom vinterdäck kan det vara bra att ha en liten snöskyffel i bagaget liksom en påse med sand.

En vinterutrustad bil hjälper dock inte alltid. Du som bilist har ett stort ansvar och det är extra viktigt att anpassa hastigheten efter väglaget. Halkan kan komma plötsligt! – Vi halkbekämpar för att uppnå god framkomlighet i trafiken. Utan halkbekämpning skulle inte minst den tunga trafiken stå stilla i exempelvis backar. Våra entreprenörer kan med hjälp av väderstationer längs vägnätet göra väderprognoser och i många fall bekämpa halkan förebyggande, säger Emma Stenman och Martina Rydberg,

Trafikverket Underhåll region Väst. Trafikverket ansvarar för vinterväghållningen av de statliga vägarna. Övriga vägar sköts av kommunala eller enskilda väghållare (till exempel vägsamfälligheter). Väghållaren för enskilda vägar ansvarar själva för vinterväghållningen, antingen i egen regi eller genom att upphandla plogning och halkbekämpning. Det finns inget som hindrar att samma entreprenörer som Trafikverket upphandlat arbetar för flera väghållare.

Share