Natur, djur och maxade maskiner

Lillerudsgymnasiet utanför Karlstad startar ny utbildning

Lillerudsgymnasiet väster om Karlstad har utbildat flera generationer naturbrukare och lantbrukare från hela Sverige. ”Vi är ett stabilt företag som tror på framtiden, och det finns jobb i vår bransch. Miljö, natur och livsmedel blir allt viktigare i vår tid.” säger rektor Anders westlund (till höger) och Kristian Fjellström en av fyra delägare i Lillerudsgymnasiet.

KARLSTAD (JB)

Lillerudsgymnasiet strax väster om Karlstad har en lång tradition bakom sig av att utbilda framtidens naturbrukare. Just nu står nästan 100 000 ungdomar redo för att välja sin gymnasieutbildning. Omkring tre procent av dessa kommer att välja ett naturbruksprogram. Hur står sig Lillerud i konkurrensen?

– Vår framtidsspaning är viktig, berättar Anders Westlund, rektor för Lillerudsgymnasiet. Skolan jobbar ständigt med utveckling och kan inte stå stilla. Nu är det fokus på inhemsk livsmedelsproduktion och besöksnäringen. Därför har vi beslutat att starta en ny utbildning med fokus på naturturism år 2020. – Turistbranschen frågar efter folk som har utbildning. Här finns det ett tomrum att fylla.

För att klara det kommer vi att skapa utbildningen tillsammans med Visit Värmland. Lillerudsgymnasiet är en skola av runt 60 skolor i Sverige som erbjuder naturbruksprogrammet och som nu hoppas på den nya inriktningen på naturturism. Men fortfarande är det Hästhållning som drar flest sökande. – De senaste åren har vi satsat på att bygga ett nytt ridhus, säger Kristian Fjellström, delägare i Lillerudsgymnasiet.

80 procent av våra elever väljer att gå hästlinjen och trycket är stort. – Vi har också gjort en satsning på djurvård och har under det senaste året byggt ett djurvårdscentra för smådjur där vi har anställt en veterinär som kan ge vård till både skolans och elevernas djur. På skolan får alla elever en grundläggande högskolebehörighet, samt de kunskaper som krävs för att genomföra ett gymnasiearbete som leder fram till en yrkesexamen.

Det kan vara till exempel hästskötare, djurvårdare, djurskötare eller arbete inom lantbruk. Även där tar de ett steg mot ett nytt arbetssätt. – Vi satsar på framtiden, berättar Kristian vidare. Inför nästa år arbetar vi med en ny samarbetspartner för mjölkproduktion. Vi kommer att förlägga delar av lantbruksutbildningen på andra gårdar och utbildningen kommer att ske där.

APL (Arbetsplatsförlagt lärande) under 15 veckor, kommer eleverna att ha precis som vanligt. Lillerudsgymnasiet är ett aktiebolag som ägs av fyra delägare, och förutom gymnasieutbildningen ska bolaget få lantbruket att vara ekonomiskt bärande. Utveckling av verksamheten kräver större areal att bruka, något som de löser genom arrendeavtal. – Just nu odlar vi 325 hektar, berättar Kristian, men till nästa år kommer vi att arrendera mark i området och brukar då 425 hektar.

Av all areal är 250 hektar produktiv skog. För att möta klimatförändringarna kommer vi att börja odla egna proteingrödor. Nya arealer genom arrende möjliggör nya grödor. Så vad gör Lillerudsgymnasiet så populärt? – För att skapa intresse för naturbruksyrkena måste vi vara i ständigt utveckling och skapa nyfikenhet med nyheter, säger Anders avslutningsvis.

– På skolan har vi en stark värdegrund och en historia av att ge en bra utbildning. Våra ambassadörer är egentligen alla som kommer i kontakt med Lillerud. En nöjd elev, och en nöjd förälder, är våra bästa ambassadörer. Det ser vi också genom att i generation efter generation kommer familjer hit och tar del av våra utbildningar. Det är vi stolta över.

Så här spår SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) framtiden för den gröna näringen: Högre produktion och nya grödor kommer att ta sin plats i jordbruket. Livsmedelsproduktionen kommer att öka fram till år 2030 på grund av god tillgång på vatten och odlingsbar mark. I Sydeuropa däremot kommer torkan att vara ett stort problem.

Vi kommer också att se nya grödor, mindre matsvinn och mindre köttkonsumtion så det gäller för lantbruket att vara beredd och ställa om i tid. Framtidens konsumenter kommer att vara mer miljömedvetna och lägga mer pengar på mat – klimatsmart mat av god kvalitet som producerar under miljövänliga och hållbara former. Det är med andra ord inga små krav som morgondagens konsumenter ställer på lantbrukarna.

SLU:s framtidsspaning inom lantbruksnäringen
Så här spår SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) framtiden för den gröna näringen: Högre produktion och nya grödor kommer att ta sin plats i jordbruket. Livsmedelsproduktionen kommer att öka fram till år 2030 på grund av god tillgång på vatten och odlingsbar mark. I Sydeuropa däremot kommer torkan att vara ett stort problem. Vi kommer också att se nya grödor, mindre matsvinn och mindre köttkonsumtion så det gäller för lantbruket att vara beredd och ställa om i tid. Framtidens konsumenter kommer att vara mer miljömedvetna och lägga mer pengar på mat – klimatsmart mat av god kvalitet som producerar under miljövänliga och hållbara former. Det är med andra ord inga små krav som morgondagens konsumenter ställer på lantbrukarna.

 

Text och bild: EVALENA HEINERED

Share