Missförstånd kring krisstöd 2

Det råder missuppfattningar om varför kris – stöd 2 utformats som det gjort av Jordbruksverket och varför LRF stödjer det förslag som baseras på ersättning för förbrukad diesel. Här förklarar vi för- och nackdelar med de två förslagen.

– Hur förslaget än skulle utformas så måste det ta hänsyn till EU:s statsstödsregler. Både vårt och Jordbruksverkets mål har varit att stödet måste kunna utbetalas så snabbt som möjligt med enkel administration och med så rättvis fördelning som möjligt, säger Palle Borgström, LRF:s förbundsordförande.

Jordbruksverket har skickat över sina förslag till den kommande regeringen över hur del 2 av statens krisstöd ska fördelas till lantbruket. Den nya regeringen beslutar sedan i frågan. LRF har valt att förorda Jordbruksverkets alternativ där återbetalning av dieselskatt för förbrukat bränsle rekommenderas. En sådan utbetalning står inte i strid med statsstödsreglerna och hamnar heller inte inom de minimis-reglerna och ger därför chans till en snabb utbetalning inom Skatteverkets utarbetade rutiner.

– Genom att stödet bygger på redan förbrukat diesel så innebär det inte ett incitament för ökat körande. Men självklart vill vi inte att det ska missgynna de lantbrukare som redan använder framtidens fossilfria bränslen. På längre sikt vill vi ju att hela lantbruket ska gå övergå till fossilfritt. Därför bearbetar vi regeringen för att även de som kört på fossilfritt ska ha möjlighet att göra en stödansökan. Jordbruksverket håller med oss om detta, säger Palle Borgström.

Källa: LRF

Share