LRF startar mjölkjour

mjölkko_0009742r
Därför öppnar LRF på tisdag en telefonjour för att stötta både personligenoch företagsmässigt. – Läget är så akut, många ligger redan efter med betalningarna och vi har en tuff vår framför oss, att LRF behöver göra en samlad ansats för att hjälpa till, säger Anders Källström, VD och koncernchef LRF till SVT Nyheter.

Share

Ny direktör för Skogsstyrelsen

Regeringen har idag utnämnt Herman Sundqvist till generaldirektör och chef för Skogsstyrelsen. Han kommer närmast från Sveaskog där han varit skogschef. Herman Sundqvist tillträder som generaldirektör den 25 februari 2016.

Hermam Sundqvist, generaldirektör Skogstyrelsen – Skogsstyrelsen har en mycket viktig uppgift i att förvalta våra skogar så att skogspolitikens jämställda mål för miljö och produktion uppnås och skogens gröna guld tillvaratas. Jag är glad att Herman Sundqvist har tackat ja till uppdraget som generaldirektör. Herman Sundqvist har en gedigen kunskap och erfarenhet som gör honom väl lämpad för uppgiften, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Bild-Herman-Sundqvist-80x120

Herman Sundqvists bakgrund
Herman Sundqvist har haft olika chefsbefattningar vid Sveaskogs Förvaltnings AB sedan 2002. Han har tidigare arbetat med skogsskötsel och miljöfrågor inom Assi Domän och innehar en doktorsgrad från Sveriges lantbruksuniversitet.

Share

Öppet året om. Gratis!

Tänk dig en bonde som grusar upp en plan och ställer upp en soptunna bredvid. Grusplanen ligger intill några natursköna och artrika betesmarker som vetter mot en badsjö och med sin omgivande skog ger en underbar naturvandring för naturflanören. Fram till grusplanen går en liten grusväg som bonden använder några gånger om året för att ta sig till och från några fält som finns bortom beteshagen. Han brukar sladda till vägen nå’n gång om året efter vallskörden, även om det egentligen inte behövs för han själv kör där så lite och då med traktorer och 4-wd bilar.

Share

Skogsdag med nostalgitraktorer

Anders Hultman, Nostalgitraktorklubbens ordförande, fällde en tall som var kullblåst och lutade mot ett annat träd assisterad av Arne Bohlins skotare.

Anders Hultman, Nostalgitraktorklubbens ordförande, fällde en tall som var kullblåst och lutade mot ett annat träd assisterad av Arne Bohlins skotare.

VIKBOLANDET (JB)

Nostalgitraktorklubben på Vikbolandet har haft årets första träff, skogs träffen. Den var för andra året i rad förlagd till Ring gård i Å socken på Vikbolandet hos Arne Bohlin.

Share

Med kontinuitet i skogsskötseln

Dags för frukost, inga problem att sitta ute fast det är den 9 februari.

Dags för frukost, inga problem att sitta ute fast det är den 9 februari.

ÅTVIDABERG (JB)

Johan Andersson, farfarsfar till Per Gärme, förvärvade fastigheten Halsebo 2:8 år 1930 från dåtida Burensköldska fideikommisset. Johan Andersson fick fem barn varav sonen, Nils Andersson, tog vid som brukare 1937 och ägare år 1950. Nils tog sig senare efternamnet Gärme. Han i sin tur överlämnade ansvaret för ägandet och brukandet 1982 till sina bägge söner Anders och Kjell Gärme.

Share

Nya tider på Öjeby gård

Tilda Karlsson och Magnus Sundström driver Öjeby gård sedan sommaren 2014.

Tilda Karlsson och Magnus Sundström driver Öjeby gård sedan sommaren 2014.

LINGHEM (JB)

Sommaren 2014 tog Tilda Karlsson och Magnus Sundström över Öjeby gård. De arbetar hårt och siktar framåt med gårdens ekologiska mjölkproduktion. Mjölken levereras idag enbart till Skånemejerierna.

Share

”Ett demokratiskt problem”

SVERIGE (JB)

Svenska Jägareförbundets rovdjursråd riktar stark kritik mot vargförvaltningen. Demokratiskt fattade beslut kan inte genomföras och en del åtgärder motverkar sitt syfte. Man vill ha mer lokalt inflytande för bästa resultat.

Share

Hyfsat år för skogsindustrin

2015 blev ett ganska bra år för svensk skogsindustri. Det visar preliminära siffror från branschorganisationen Skogsindustrierna. Sågverkens produktion blev den högsta sedan 2007. Massaproduktionen fortsatte att utvecklas positivt och papperstillverkningen stabiliserades.

Share