Svavelsyra sparar kväve

En betydande mängd kväve riskerar att avdunsta när flytgödsel sprids på åkrarna. Det är dåligt för både gödseleffekten och miljön. Men med svavelsyra i gödseltanken minskar kväveförlusterna radikalt. Metoden fungerar särskilt bra på rötad flytgödsel från biogasproduktion.

Share

Stigande priser på åkermark

I Östergötland är åkermarkspriset högst runt Skänninge och Vadstena med upp till 305 000 per hektar, närmare Linköping hamnar priset runt 245 000.

I Östergötland är åkermarkspriset högst runt Skänninge och Vadstena med upp till 305 000 per hektar, närmare Linköping hamnar priset runt 245 000.

SVERIGE (JB)

Priset på åkermark i landet har fortsatt uppåt. I genomsnitt har det ökat till 117 000 kronor per hektar, vilket är en ökning på fyra procent. Det finns dock stora skillnader mellan de olika bördighetsklasserna.

LRF Konsult har redovisat den sammanställda statistiken över förmedlad åkermark 2015. Den visar en uppgång i pris över alla bördighetsklasser i landet. Samtidigt har, enligt siffror från höstens Lantbruksbarometer, lantbrukarnas upplevda lönsamhet fortsatt att minska.

Share

Strategi för mer östgötsk mat

Axel Lagerfelt, Tolefors gård, landshövding Elisabeth Nilsson och regionråd Göran Gunnarsson (C) vid presentationen av den regionala livsmedelstrategin på Tolefors gård

Axel Lagerfelt, Tolefors gård, landshövding Elisabeth Nilsson och regionråd Göran Gunnarsson (C) vid presentationen av den regionala livsmedelstrategin på Tolefors gård

LINKÖPING (JB)

Arbetet med att ta fram en regional livsmedelsstrategi pågår. Under en pressträff på Tolefors gård presenterades hur engagemanget för den östgötska maten ska lyftas. Den regionala strategin utarbetas parallellt med den nationella.

Bakgrunden till att en regional livsmedelsstrategi utarbetas innehåller många faktorer från regionalt till globalt. Östergötland har goda förutsättningar för matproduktion liksom till förädling av mat. Förutom att matproduktionen är viktig för länets utveckling där inte minst sysselsättning ingår så produceras maten här på ett hållbart sätt som gynnar folk- och djurhälsa.

Share

Ville bli bonde redan som barn

Lars Lindh har gått i far och farfars fotspår.

Lars Lindh har gått i far och farfars fotspår.

GUNNARSKOG (VB)

Lars Lindh ville bli bonde redan som barn. Lantbruksarbetet lockade och vid fem års ålder blev han sin farfars osviklige följeslagare under ladugårdsturerna.
– Att stiga upp i ottan och vänta på farfar var lycka, minns Lars Lindh som 1999 övertog släktgården Där Oppe i Tollesrud.

Share

Destination Värtaverken

Anders Egelrud, vd för Fortum värme, tidigare statsrådet Mats Odell (KD) och Stockholmspolitikern Ulla Hamilton (M) eldar symboliskt med flis vid Sveriges största biobränslekraftvärmeverk.

Anders Egelrud, vd för Fortum värme, tidigare statsrådet Mats Odell (KD) och Stockholms-politikern Ulla Hamilton (M) eldar symboliskt med flis vid Sveriges största biobränslekraft-värmeverk.

Fortum Värme går nu in i slutskedet av driftsättningen av det nya biokraftvärmeverket i Värtan, i Stockholm. Nyligen proveldades den nya pannan för första gången med flis och inom några dagar når den första ångan turbinen – och kraftvärmeverket är i drift.

Share

Stor efterfrågan på skogsbränsle

Här spånar Vänerbränsles projektledare Staffan Wilhelmsson tillsammans med Moelvens Fredrik Wallenstad, EU-parlamentets Fredrick Federley och Fortums Kjell Nilsson.

Här spånar Vänerbränsles projektledare Staffan Wilhelmsson tillsammans med Moelvens Fredrik Wallenstad, EU-parlamentets Fredrick Federley och Fortums Kjell Nilsson.

KARLSKOGA (JB)

Den svenska skogen växer som aldrig förr. Som en av det positiva ekonomiska och miljömässiga följderna har allt fler visat intresse för de produkter som genereras. Biobränsle har fått en allt större efterfrågan och därför invigdes i början av januari 2016 en nybyggd biobränsleterminal i Karlskoga.

Share

Skogsmarkspriserna har ökat rejält

Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige steg år 2015 till 389 kronor per skogskubikmeter enligt LRF Konsults statistik. Det är en ökning av riks genomsnittet med 4,8 procent jämfört med 2014. Bild: BO BÄCKMAN

Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige steg år 2015 med 4,8 procent jämfört med 2014. Bild: BO BÄCKMAN

SVERIGE (JB)

Under 2015 har priset på skogsmark stigit med 4,8 procent i ge – nomsnitt för riket jämfört med 2014. Uppgången i södra Sverige är 5,5 procent och priset landar därmed på det högsta sedan 1995. En större andel skogsägare uppger ekonomiska skäl som mest betydelsefulla för ägandet.

Share