Strategi för mer östgötsk mat

Axel Lagerfelt, Tolefors gård, landshövding Elisabeth Nilsson och regionråd Göran Gunnarsson (C) vid presentationen av den regionala livsmedelstrategin på Tolefors gård

Axel Lagerfelt, Tolefors gård, landshövding Elisabeth Nilsson och regionråd Göran Gunnarsson (C) vid presentationen av den regionala livsmedelstrategin på Tolefors gård

LINKÖPING (JB)

Arbetet med att ta fram en regional livsmedelsstrategi pågår. Under en pressträff på Tolefors gård presenterades hur engagemanget för den östgötska maten ska lyftas. Den regionala strategin utarbetas parallellt med den nationella.

Bakgrunden till att en regional livsmedelsstrategi utarbetas innehåller många faktorer från regionalt till globalt. Östergötland har goda förutsättningar för matproduktion liksom till förädling av mat. Förutom att matproduktionen är viktig för länets utveckling där inte minst sysselsättning ingår så produceras maten här på ett hållbart sätt som gynnar folk- och djurhälsa.

Länsstyrelsen och Region Östergötland som driver och finansierar arbetet med den regionala livsmedelsstrategin bjöd in till en pressträff på Tolefors gård utanför Linköping. Landshövding Elisabeth Nilsson och regionråd Göran Gunnarsson (C) presenterade arbetet med strategin. Båda är mycket angelägna om den östgötska maten och det öppna landskapet som kommer av ett levande jordbruk.

Landshövdingen säger i pressmeddelandet:
– Det här är en viktig framtidsfråga. Östergötland har en lång tradition och fantastiska förutsättningar för en rik och varierad livsmedelsproduktion. Strategiarbetet ska bidra till att länets aktörer i hela livsmedelskedjan ”från jord till bord” medverkar till en ökad livsmedelsproduktion vilket främjar tillväxt och sysselsättning i länet.
Göran Gunnarsson fortsätter med:
– När det gäller exempelvis antibiotikaresistens krävs det ett målmedvetet och brett angreppssätt för att hantera frågan och livsmedelsstrategin är en del av detta.

– Den regionala livsmedelsstrategin ligger i linje med den nationella strategin. Inget så livsviktig som mat för dagen, sa Elisabeth Nilsson på Tolefors gård.

I sin uppbyggnad består den regionala strategin av fyra stora fokusområden: Konkurrenskraft, trygghet, offentlig upphandling och kund- och konsumentperspektivet. I det första kommer sådant som konkurrens på lika villkor in. Under trygghet utgör krisberedskap och självförsörjning viktiga delar. Även begreppet säker mat sorteras naturligt in här. Det tredje området, offentlig upphandling, betyder mycket.

– Om den offentliga sektorn är ett föredöme, följer andra efter, sa Elisabeth Nilsson.
Göran Gunnarsson pekade på fossilfria bränslen som exempel.
– Vi har skapat en marknad tack vare offentlig upphandling, sa han och syftade på kollektivtrafiken med bland annat gasdrivna bussar.
Andra bränslen har kommit till och flera aktörer har också gått över till fossilfritt. På samma sätt kan det utveckla sig med maten.

Under träffen behandlades många aspekter som berör livsmedel. Göran Gunnarsson tog bland annat upp spårbarheten.
– Den svenska flaggan på livsmedel är inte längre fullt trovärdig, sa han. I USA är det viktigt att varje gård finns med på förpackningen. Näringen måste visa på den enskilda producenten, det är jätteviktigt. Det är det enda som till slut ger trovärdighet.
– Sedan borde man från offentlig upphandling följt upp bättre. Till exempel import av ungerskt kött kräver besök på plats för att se att reglerna följs.

På Tolefors som drivs av Axel Lagerfelt finns ekologisk äggproduktion, spannmålsodling och produktion av biodiesel.
– Vi kan inte ha en regel här och köpa från utlandet, säger Axel Lagerfelt. Har vi de regler vi har, ska vi äta mat som är producerad enligt de reglerna. Vi måste producera det folk vill ha. Konsumenterna efterfrågar mer spårbarhet. Varje ägg är kodat så man kan se varifrån det kommer.
Vad säger du om livsmedelsstrategin?
– Jag är tacksam för att de tar tag i det här.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share