Avverkningsarealen minskade i januari

Anmälda avverkningsareal minskade med 10 procent i januari 2016 jämfört med motsvarande månad 2015.
Minskning av anmälda avverkningsarealer var 10 procent eller 1 750 hektar jämfört med motsvarande månad 2015. På länsnivå minskade den anmälda avverkningsarealen i 12 av 21 län. För landsdelar som helhet minskade den anmälda avverkningsarealen i alla landsdelar förutom Norra Norrland.
Källa: Skogsstyrelsen, februari 2016

Share