Stigande priser på åkermark

I Östergötland är åkermarkspriset högst runt Skänninge och Vadstena med upp till 305 000 per hektar, närmare Linköping hamnar priset runt 245 000.

I Östergötland är åkermarkspriset högst runt Skänninge och Vadstena med upp till 305 000 per hektar, närmare Linköping hamnar priset runt 245 000.

SVERIGE (JB)

Priset på åkermark i landet har fortsatt uppåt. I genomsnitt har det ökat till 117 000 kronor per hektar, vilket är en ökning på fyra procent. Det finns dock stora skillnader mellan de olika bördighetsklasserna.

LRF Konsult har redovisat den sammanställda statistiken över förmedlad åkermark 2015. Den visar en uppgång i pris över alla bördighetsklasser i landet. Samtidigt har, enligt siffror från höstens Lantbruksbarometer, lantbrukarnas upplevda lönsamhet fortsatt att minska.

2015 landade det genomsnittliga åkermarkspriset i riket på 117 000 kronor per hektar, en ökning med fyra procent. Ökningen förklaras delvis med den låga räntan. Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult, kommenterar de höga priserna i region 1 där ökningen planat ut något men ändå visar en uppgång.

– I delar av Skåne och Östergötland finner vi den mest bördiga åkermarken, region 1. Genomsnittpriset har under 2015 ökat till 305 000 kronor per hektar med toppnivåer i Skåne som överstiger 400 000 kronor per hektar. Det motsvarar en ökning om två procent jämfört med 2014.

– Man kan därmed konstatera att de förändringar som genomförts för gårdsstöd hitintills inte påverkat prisbilden i negativ riktning.

Den regionala variationen är stor och det finns en riktig intressant utveckling norröver.
– Norr om Gävleborg och i delar av Dalarna faller all åkermark in i region 5. Åkermark i denna del av Sverige har stigit hela 39 procent. Att marknaden justerar upp priset för denna typ av åkermark efter en tid av sjunkande priser känns helt normalt. Flertalet stora fina gårdar längs Norrlandskusten har överlåtits under 2015, med åkermark som marknaden värderat högre än tidigare.

– Norrland har tagit stryk i många år, säger Snorre Svahnström, fastighetsmäklare på LRF Konsult i Linköping. Utjämnande EU-bidragen kommer höjas och det kommer påverka priset. En bit från kusten är det inte så mycket åker, men skogspriserna har ökat.

– Statistik är ju statistik. Inom region 1 skiljer sig markpriserna enormt. De ligger mellan 2-400 000 kronor per hektar. Här i länet är priset högst vid Skänninge – Vadstena med 3-305 000, men 240-250 000 närmare Linköping. Kagaslätten har höga priser.

– Det är inte så mycket stora gårdar som säljs utan det är mest tillköp så man kan utnyttja maskinparken bättre.
– Frågan är hur dyrt får det bli. Om det säljs en gård med 300 hektar på slätten kostar den kanske 90 miljoner. Hur många har sådana pengar? Kanske blir det tre grannar som köper och delar den. Det är också möjligt att arealpriset sjunker när gården är mycket stor.

– Det är inte så mycket produktionsjordbruk till salu, men det finns väl en anledning. Ingen vill sälja till lägre pris än grannen.
För den som funderar på att sälja kan det vara läge nu när åker- och skogspriser är på topp.
– Jag tror det finns ett säljbehov. Utbudet var sämre under 2015. Vi har sett en trend med försäljningssäsonger som krympt till mest vår och höst. Rena skogsfastigheter kan dock säljas året runt.
Det kan enligt Snorre Svahnström finns en fördel med att sälja utanför de allt kortare säsongerna, vilket är något att diskutera med en mäklare.

Vad kan hända som påverkar priserna?
– Till exempel om räntan går upp fem procent. En annan sak som skulle påverka priserna är om världsmarknadspriset på spannmål går ned. Nu har det ju ökat och vi har ingen inflation heller. Inflationen skulle ge mer ökning. Nästan 80 procent är bara tillköp. Nyetableringen är på 24 hektar i genomsnitt i landet. Regionala siffror saknas.

– Jag ser inga orosmoln. Det kommer fortsätta ungefär såhär om det inte händer något dramatiskt, avslutar Snorre Svahnström.

Text: BO BÄCKMAN

Share