Nu krävs gemensamt ansvar

Svenska grisproducenter skriver öppet brev till handeln

Mattias Espert, ordförande Sveriges grisföretagare. Bild: SVERIGES GRISFÖRETAGARE

SVERIGE (JB)

Svenska grisproducenter har drabbats hårt av kostnadsökningar och händelser i vårt samhälle och omvärld. Med anledning av det har branschorganisationen Sveriges grisföretagare…

Share

Bygger ny hetvattenackumulator

Ett led i Tekniska verkens plan att bli koldioxidneutrala

Tekniska verken bygger ny ackumulator för att nå miljömålen. Bild: WHITE ARKITEKTER

LINKÖPING (JB)

Tekniska verken i Linköping bygger nu en andra fjärrvärmeackumulator för att kunna jämna ut svängningar i värmeproduktionen och undvika användning av topplastpannor.

Share

Sol och vår med solceller?

Det har gått otroligt fort med utvecklingen av storskaliga solceller på åkermark. Andra halvåret -21 smällde det till och många av oss lantbrukare har fått olika förslag i brevlådan eller blivit direktuppvaktade.

Share

Kompensation för höga elpriser

Regeringen fördelar sex miljarder på konsumenterna

Finansminister Mikael Damberg (bilden) och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar presenterade den nya elpriskompensationen. Bild: KRISTIAN POHL/REGERINGSKANSLIET

SVERIGE (JB)

De höga elpriserna har slagit hårt mot många hushåll som fått skyhöga räkningar. Därför har regeringen beslutat att avsätta drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats.

Share

Nytt kompetenscenter för biogas

Stor satsning under tio års tid väntar vid Linköpings universitet

Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik och föreståndare för nya kompetenscentrumet Biogas Solutions Research Center. Bild: MALIN HOELSTAD.

LINKÖPING (JB)

2012 startades Biogas Research Center vid Linköpings universitet för att främja utvecklingen inom biogas. Nu har Energimyndigheten beviljat ansökan om ett nytt kompetenscentrum som bygger vidare på Biogas Research Center och som kommer heta Biogas Solutions Research Center.

Share

Vinden viktig källa till energi

Vindkraft får allt större roll när kärnkraften fasas ut

Vindkraftverk börja producera el redan vid så lite blåst som tre meter per sekund.

SVERIGE (JB)

Vindkraft är energi som utvinns ur vinden. En förnybar energikälla som finns naturligt tillgänglig. Vind är flödet av luft i atmosfären och det kommer alltid att blåsa – i olika styrka. Så här fungerar vindkraft.

Share

Livsmedelsstrategin ska stärkas

Stöd och ersättningar ska bli enklare att söka från 2023

Vart sjunde år förnyas EUs jordbrukspolitik och den nya perioden kommer att starta 2023. Bild: HANS BJURLING, SCANDINAV

SVERIGE (JB)

Nu reformeras ansökningarna för stöd och ersättningar till jordbruk och landsbygd från 2023. Regeringen har beslutat om en ny strategisk plan för jordbrukspolitiken där det ska bli enklare att få stöd och göra rätt.

Share