Bygger ny hetvattenackumulator

Ett led i Tekniska verkens plan att bli koldioxidneutrala

Tekniska verken bygger ny ackumulator för att nå miljömålen. Bild: WHITE ARKITEKTER

LINKÖPING (JB)

Tekniska verken i Linköping bygger nu en andra fjärrvärmeackumulator för att kunna jämna ut svängningar i värmeproduktionen och undvika användning av topplastpannor.

Sedan 1980-talet har Tekniska verken en 20 000 kubikmeters ackumulatortank vid Kraftvärmeverket i centrala Linköping. Denna tank ska användas även fortsättningsvis, under överskådlig tid, tills hela denna anläggning avvecklas.

Nu uppförs ytterligare en ackumulator, på 30 000 kubikmeter, vid hetvattencentralen i Lambohov nära Mjärdevi Science Park. Ackumulatorn byggs för att kunna använda lagrat varmvattnet vid köldknäppar.

Istället för att behöva starta någon av topplastanläggningarna, där produktionskostnaden är betydligt högre än i kraftvärmeverken, kan man använda det lagrade varmvattnet. Det är främst på morgontimmarna under riktigt kalla dagar, när många Linköpingsbor använder stora mängder varmvatten samtidigt, som behovet är som störst.

– Behovet av ytterligare ackumulator är ett led i vår plan att bli koldioxidneutrala till 2025, vilket är i linje med Linköpings kommuns mål. Vi har ersatt kol med träbränsle och därmed minskat koldioxidutsläppen med 30 000 ton per år och flera oljepannor vid våra hetvattencentraler har konverterats från fossil till bioolja, berättar Morgan Wännlund, anläggningschef vid Tekniska verken.

Ackumulatorn klarar av att leverera ungefär lika mycket värme som panna 4 på Gärstad – det så kallade glashuset – och kan göra det under ett dygn om den är fulladdad.

Tack vare ökad buffringskapacitet för fjärrvärme blir behovet att köra topplastpannor betydligt mindre. Dessutom blir driften av baslastpannorna jämnare.

– Vi får nu möjlighet att trimma dessa ytterligare med en jämnare last, vilket ger ännu bättre kontroll över reningsprocesserna, bland annat för att hålla nere utsläppen av kväveoxider. Sett till hela nätet får vi en mer robust drift av värmeproduktion och distribution. förklarar Per Salomonsson, projektledare för bygget av den nya ackumulatorn.

Underhållskostnader och övriga produktionskostnader väntas också minska. Ackumulatorn blir också användbar sommartid för att jämna ut produktionen av den värme som används för produktion av kyla i företagets absorptionsvärmepumpar.

Anläggningen som ska stå färdig i mars 2023 kostar 113 miljoner kronor och har ritats av White Arkitekter. Den estetiska utformningen har varit viktig för Tekniska verken.
– Beträffande nya ackumulatorn hade vi omfattande dialoger med kommunen och arkitekterna på White om utformningen, säger Per Salomonsson och berättar att ackumulatorn kommer att klädas med 830 vertikala aluminiumlameller som skimrar i brunt och guld.

Färger har valts i paritet med den befintliga byggnaden på plats. Lamellerna ska belysas med LED-ljus som är dimringsbara för att åstadkomma ett visst ljusspel.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share