Filmerna ska locka unga att jobba grönt

LRFs satsning för att locka ungdomar att välja yrken inom den gröna näringen ”Jobba Grönt” har lanserat några häftiga filmer. Här kan du se två av dem. Vill du veta mer om satsningen? Gå in på jobbagrönt.se där det fler filmer, även i VR-format

Share

Skydda antibiotikan så att den kan skydda oss

Förbrukning av antibiotika mätt som mg/PKU, i Sverige och genomsnittet av EU/EEA. PKU står för populationskorrektionsenhet och motsvarar ungefär den sammanlagda vikten av levande djur i ett land uttryckt i kilo.

Förbrukning av antibiotika mätt som mg/PKU, i Sverige och genomsnittet av EU/EEA. PKU står för populationskorrektionsenhet och motsvarar ungefär den sammanlagda vikten av levande djur i ett land uttryckt i kilo.

Antibiotika räddar liv. Att resistenta bakterier ökar är ett stort hot mot både människors och djurs hälsa. I en gemensam insats uppmärksammar 23 myndigheter och organisationer hur värdefull antibiotikan är, och att vi alla kan hjälpas åt för att skydda den.

Share

Ett sekels spår

Sällskapet på väg in i trädgården. Mangårdsbyggnaden på Tinnerö gård syns i bakgrunden.

Sällskapet på väg in i trädgården. Mangårdsbyggnaden på Tinnerö gård syns i bakgrunden.

LINKÖPING (JB)

Visningen av Tinnerö och dess återställande till 1920-talets gård inkluderade förstås själva mangårdsbyggnaden och trädgården. Ett sekel av olika boende och även öde år har satt sina spår på gården.

Share

Sverigelansering av byggsystem

Vad är Building System by Stora Enso? Jessika Szyber, Affärsutvecklingschef, Building Solutions, Stora Enso, berättade om alla fördelar och funktioner.

Vad är Building System by Stora Enso? Jessika Szyber, Affärsutvecklingschef, Building Solutions, Stora Enso, berättade om alla fördelar och funktioner.

SVERIGE (JB)

Stora Ensos Sverigelansering av Building Systems by Stora Enso, innehöll mycket information och fakta. Systemet presenterades som flexibelt, hållbart, konkurrenskraftigt och pålitligt.

Share

Direktsändning med fokus på ny teknik

Programledaren Lasse Fredriksson diskuterar med Per Frankelius, Helene Oscarsson och Peter Borring.

Programledaren Lasse Fredriksson diskuterar med Per Frankelius, Helene Oscarsson och Peter Borring.

VRETA KLOSTER (JB)

Vreta Kluster är en plats där det alltid är saker på gång. Att ha en direktsänd diskussion i tv förekommer också. Nyligen var det livesändning av Tillväxt Linköping och i fokus var ny teknik inom skogs- och jordbruk.

Share

Renovering av Tinnerö gård

Man kan inte prata om Tinnerö gård utan att nämna den här magnifika rundlogen.

Man kan inte prata om Tinnerö gård utan att nämna den här magnifika rundlogen.

LINKÖPING (JB)

Idag är Tinnerö naturreservat välkänt. Den fina rundlogen vid Tinnerö gård är också mycket välkänd och något av ett landmärke i reservatet. Själva gården håller på att rustas upp för att bli mer som den än gång var under 1920-talet då första arrendatorn kom hit.

Share

Fungerande valberedning viktig

Astrid Brissman är ordförande i valberedningen för styrelsen i Länsförsäkringar Östgöta.. Bild: OSKAR LÜ? RÉ?N/Linköpings kommun

Astrid Brissman är ordförande i valberedningen för styrelsen i Länsförsäkringar Östgöta. Bild: OSKAR LÜRÉN/Linköpings kommun

LINKÖPING (JB)

För att få en fungerande och så bra styrelse som möjligt behövs en kunnig och aktiv valberedning. Kriterierna för vem som kan bli styrelseledamot är omfattande. Det gäller också att hela tiden stämma av behoven.

Share

Gladare hund med trygghetsträning

Att gå genom ett hinder gjort av burkar och flaskor skramlar rejält.

Att gå genom ett hinder gjort av burkar och flaskor skramlar rejält.

NORRKÖPING (JB)

I den sociala miljön som hunden tillsammans med sin ägare lever i kan det ibland kännas skrämmande då oväntade situationer uppstår. Att känna räds la är helt naturligt men rädslan får inte förstärkas, då kan det vara bra att tillsammans med sin hund gå en miljöträningsbana.

Share