Fungerande valberedning viktig

Astrid Brissman är ordförande i valberedningen för styrelsen i Länsförsäkringar Östgöta.. Bild: OSKAR LÜ? RÉ?N/Linköpings kommun

Astrid Brissman är ordförande i valberedningen för styrelsen i Länsförsäkringar Östgöta. Bild: OSKAR LÜRÉN/Linköpings kommun

LINKÖPING (JB)

För att få en fungerande och så bra styrelse som möjligt behövs en kunnig och aktiv valberedning. Kriterierna för vem som kan bli styrelseledamot är omfattande. Det gäller också att hela tiden stämma av behoven.

Astrid Brissman är ordförande i valberedningen för styrelsen i Länsförsäkringar Östgöta.
– Valberedning består av fem personer, berättar hon. Vi är valda eller föreslagna av en nomineringskommitté som består av fullmäktigeledamöter. Jag är ordförande från och med förr året och fram till 2018.

Efter vilka kriterier väljs ledamöterna i valberedningen?
– Dels så ska vi ha ett geografiskt område som vi kan täcka i Östgötas verksamhetsområde och det gör vi ju. Hon räknar upp varifrån de övriga kommer och spridningen över länet är tydlig.

– Tanken är att vi som valberedningens representanter ska hitta kandidater med alla krav som ställs från Finansinspektionen. Det handlar ju mycket om att vi har ett bra nätverk när vi sitter i valberedningen, att vi känner mycket människor från olika branscher.

Är det svårt att få personer att ställa upp som styrelseledamöter?
– Nej, det är inte alls svårt att få kontakt. Vi jobbar rätt proaktivt i valberedningen och vi ligger hela tiden före och intervjuar. Länsförsäkringar, vi känner det är härligt, det har ett väldigt gott rykte och man känner att det här är ett bra företag. Det finns ingen som på något sätt säger ”Usch, det här vill jag inte kliva in i!”. Det finns ingenting sådant. Tvärtom blir de väldigt hedrade och glada när vi frågar.

– Det som är vår utmaning är att det finns så mycket krav från Finansinspektionen för att man ska kunna sitta i en styrelse inom bank- och finansvärlden som det här handlar om, berättar valberedningens ordförande.

– Det som man ska kunna som styrelseledamot är försäkrings- och finansmarknaden, affärsstrategi och affärsmodell, företagsstyrning, finansiell analys, aktuariell analys samt regelverk som gäller för försäkringsbranschen. Det är inte så lätt att hitta dessa personer. Vi är jätteglada när vi lyckas identifiera dem. Man kan inte vara alldeles för långt ifrån sitt aktiva arbetsliv. Nu har vi tagit bort det där med åldersgränsen. Den finns inte längre. En ålder behöver ju inte betyda att man inte är aktiv och kan tillföra en massa saker.

Personerna i styrelsen kompletterar varandra. Varje person kan inte kunna allt till hundra procent men det är ändå ett solidariskt ansvar i styrelsen. De måste kunna förstå även om man har ett eget specialområde.

Hur ser det ut med kommande nyval och omval?
– Det finns två av våra styrelseledamöter vars period går ut nu. Vi talar ju med dem om de är intresserade av omval. Det är ingen som vi vet som har sagt ifrån sig.
– När styrelsen fungerar på ett bra sätt, som den gör, så finns det ingen anledning att byta ut någon. Däremot gör vi så att vi vartannat år intervjuar alla, ledamöter och ordförande i styrelsen, för att känna in om det är något vi kan förbättra, om det är något som dykt upp på marknaden som man kanske tycker man behöver veta mer om. Vi försöker känna av så det är ett väl fungerande team i styrelsen.

– I dagsläget är det åtta i styrelsen. Sedan har vi våra två arbetstagarrepresentanter som vi nu har infört att intervjua också. Dem tillsätter ju inte vi, men det är ju de som har örat mot rälsen i och med att de är i verksamheten. Det är väldigt bra med det här komplementet, som de utgör, så man ser bolaget från olika håll.

Astrid Brissman nämner även återbäringen till kunderna, som ju är ägarna. I Länsförsäkringar finns, till skillnad mot i många andra bolag, inga stora aktieägare som ”plockar på sig”.
– Det känns smakligt, tycker jag.

Text: BO BÄCKMAN

Share