Filmerna ska locka unga att jobba grönt

LRFs satsning för att locka ungdomar att välja yrken inom den gröna näringen ”Jobba Grönt” har lanserat några häftiga filmer. Här kan du se två av dem. Vill du veta mer om satsningen? Gå in på jobbagrönt.se där det fler filmer, även i VR-format

Share