Sverigelansering av byggsystem

Vad är Building System by Stora Enso? Jessika Szyber, Affärsutvecklingschef, Building Solutions, Stora Enso, berättade om alla fördelar och funktioner.

Vad är Building System by Stora Enso? Jessika Szyber, Affärsutvecklingschef, Building Solutions, Stora Enso, berättade om alla fördelar och funktioner.

SVERIGE (JB)

Stora Ensos Sverigelansering av Building Systems by Stora Enso, innehöll mycket information och fakta. Systemet presenterades som flexibelt, hållbart, konkurrenskraftigt och pålitligt.

Cathrine Wallenius, kommunikationschef, Wood Products, Stora Enso var lanseringens moderator och ledde elegant över från talare till talare.
– Vi ser oss själva som mycket mer än våra produkter, sa hon. Vi ser det som vårt ansvar att dela med oss av den erfarenheten vi har men vi är inte arkitekterna som ritar husen och vi är inte de som bygger husen. Däremot har vi mycket kunskap som vi kan dela med oss av och det är det vi gör nu när vi lanserar Building Systems by Stora Enso.
– Det här är vårt startskott på riktigt!

Jessika Szyber som är affärsutvecklingschef för Building Solutions, Stora Enso som berättade under rubriken Vad är Building System by Stora Enso? inledde med en handuppräckning så hon och publiken fick en uppfattning om vilka som kommit. ”Hur många är arkitekter?, Hur många kommer från stadsplanering?…”

Sedan 1970-talet finns standardiserade byggrutiner vilka tillsammans med prefabricerade element har underlättat för arkitekter och entreprenörer att välja betongmaterial.
– De senaste tio åren har det dock skett en förändring, berättade Jessika Szyber. Nu så byggs det allt mer höghus i massivträ. För första gången lanseras nu ett byggkoncept fast för byggnader i massivträ. Med våra massivträprodukter och med vårt byggsystem så har vi skapat möjlighet för att bygga snabbare, tystare och miljövänligare.

Hon knöt an till de stora trender som Sverigechefen Per Lyrvall, tagit upp i sitt tal (se Länstidningen den 18 november).
– Vi ser på Stora Enso att byggnation i massivträ kommer svara upp mot bland annat urbanisering men också människors ökade miljömedvetenhet, fortsatte Jessika Szyber. Vårt syfte är att öka byggandet med massivträ.

– Vi ser att den största utmaningen är att det saknas kunskap kring materialet massivträ men också om vem som kan jobba med massivträ. Det är alltifrån arkitekter, konstruktörer och entreprenörer.
– Tillsammans med er kan vi skapa ett ekosystem för att främja och utveckla träbyggandet Stora Ensos roll i byggindustrin är att öka efterfrågan på massivträ som byggmaterial och främja de bästa lösningarna.

Materialen CLT och LVL är de huvudsakliga i systemet. CLT är korslimmat trä och tillverkas av minst tre korsvis limmade enkelskiktsskivor. LVL är tre millimeter tunna träskikt som limmas ihop till önskade dimensioner
– LVL är ett av de starkaste träbaserade materialen som finns. LVL kan ersätta konstruktioner i stål, delar i betong men även limträ.
– Från våra två fabriker i Österrike så levererar vi över hela världen. Vår förhoppning är att öka våra volymer här i Sverige också.

– Vi lanserar två stycken byggsystem. Ett system för höghus upp till tolv våningar och ett är för modulhus upp till åtta våningar.
– Manualerna redogör för riktlinjer kring dimensioner och spann också för hur de olika komponenterna ska sättas samman. Dessa riktlinjer hoppas vi ska underlätta för arkitekter att välja massivträ som byggmaterial.

– Det här systemet är öppet och det är för att vi tror att det kan förenkla och snabba på processen för att bygga i massivträ.
– Manualerna är framtagna av tredje part även åra partners har bidragit med erfaenheter fårn tidigare utförda lösningar i deras projekt
– De detaljer som vi förordar är inget nytt för marknaden utan baserat på tidigare lösningar som vi har utfört. Till byggsystemet finns det också en mjukvara, ett beräkningsverktyg som vi utvecklat själva. Även mjukvaran är gratis.
– I framtiden kommer vi även utveckla byggsystem för kontor och annat.

Tryckta manualer skickades runt bland gästerna.
– De ska kunna ge en helhetsbild i tidigt skede och se hur det går att kostnadseffektivisera. Era planering i tidigt skede leder till mindre spill i produktionen och bättre logistik och också till minskade kostnader.
– Sammanfattningsvis kan man säga att Building Systems är flexibelt, hållbart, konkurrenskraftigt och pålitligt, sa Jessika Szyber.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share