Höga kostnader för äggbranschen

Prishöjningar att vänta för konsumenterna

De svenska äggen har många starka och uppskattade mervärden, framhåller Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare på Svenska Ägg. Bild: SVENSKA ÄGG

VRETA KLOSTER (JB)

Kostnaderna för svensk matproduktion har ökat kraftigt på senare tid och det gäller inte minst äggbranschen. För att upprätthålla kvalitet och djur – omsorg kan konsumenterna…

Share

Rekordlågt bildande av formellt skydd

Under 2021 bildades 980 hektar formellt skydd av Skogsstyrelsen, det lägsta sedan 1998.

Under 2021 bildade Skogsstyrelsen 118 nya biotopskyddsområden och 26 nya naturvårdsavtal. Det är det lägsta antalet sedan Skogsstyrelsens arbete med formellt skydd…

Share

Sanningens minut är här

Ja, rubriken låter lite drastisk men faktum är att det vi ser nu med springande energipriser kommer utkräva politisk handling i någon form. Ett valår som detta är jag inte det minsta orolig att det inte lär komma politiska åtgärder utan snarare vilka åtgärder.

Share

Nya åtgärder för bättre havsmiljö

Ska minska miljöbelastningar och stärka den marina biologiska mångfalden

Nya åtgärder ska förbättra den känsliga skärgårdsmiljön, inte bara i Valdemarsvik utan längs hela den svenska kusten.

GRYT (JB)

Havsmiljön i Gryts skärgård och övriga svenska kustmiljöer måste förbättras och därför har Havs- och vattenmyndigheten nu presenterat ett uppdaterat åtgärdsprogram för de…

Share

Större del av skogen kan bli lövträd

Stort forskningsprojekt ser nya möjligheter för lövträd

En större andel lövträd skulle minska riskerna med vårt extrema beroende av gran och tall, där granbarkborrar är ett av flera påtagliga hot. Bild: PEXELS

SVERIGE (JB)

En ökad andel lövskog kan leda till minskad påverkan från granbarkborren samt ge ett trevligare skogslandskap. Nya forskningsprojektet Trees For Me hoppas kunna leda till en…

Share

Populärt maltkorn

Chevalier världsledande sorten inom ölbryggning

Korn av sorten Chevalier. Bild: MATTI LEINO

SVERIGE JB)

En enda kornplanta med extra fina ax förändrade hela bryggindustrin. Forskarna Jenny Hagenblad och Matti Leino från Linköpings respektive Stockholms universitet har…

Share

Beten viktiga för biologisk mångfald

Möjligheter och hinder för ökad naturbetesmark

Det vore önskvärt att öka arealen naturbetesmark i Sverige, och en ny rapport visar vad som krävs för att göra det. Bild: OLA JENNERSTEN

SVERIGE (JB)

En ny rapport tittar på hur man kan öka arealen naturbetesmark, i syfte att bevara den biologiska mångfalden. Ur ett lantbrukarperspektiv har det visat sig att ökad hävd av…

Share