Populärt maltkorn

Chevalier världsledande sorten inom ölbryggning

Korn av sorten Chevalier. Bild: MATTI LEINO

SVERIGE JB)

En enda kornplanta med extra fina ax förändrade hela bryggindustrin. Forskarna Jenny Hagenblad och Matti Leino från Linköpings respektive Stockholms universitet har… studerat maltkornsorten Chevalier och kan konstatera att det världsledande maltkornet kom från en enda ursprungsplanta

Jenny Hagenblad, populationsgenetiker vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) vid Linköpings universitet och Matti Leino, forskare i kulturväxthistoria vid Stockholms universitet publicerade nyligen sin studie “Chevalier barley – the influence of a world-leading malting variety” i tidskriften Crop Science efter att ha analyserat mer än 150 år gamla fröprover med molekylärgenetiska metoder.

Resultaten ger en avslöjande inblick i äldre tiders växtförädling och visade att sorten Chevalier uppstod ur en enda ursprungsplanta.
– När vi inledde studien var vi främst nyfikna på om Chevalier- kornet hade utvecklats och använts på samma sätt som dagens moderna sorter, med en speciell genetisk signatur som är unik för sorten och där namnet på sorten är ett slags varumärke för en viss produkt, säger Jenny Hagenblad.

För att undersöka detta gjorde forskarna genetiska analyser av frön från provburkar märkta med Chevalier, vars innehåll samlats in vid olika tillfällen under 1800-talet. Den äldsta redan år 1865.

Det visade sig att många fröprover kunde anses tillhöra en specifik sort – Chevalier – och därmed bekräfta att ursprunget antagligen var en enstaka planta. Men långt ifrån alla prov innehöll det äkta Chevalierkornet. Vissa fröprov innehöll oförädlat lantsortskorn och andra prov innehöll blandningar av Chevalier- korn och lantsortskorn.

När utsädet kom till Sverige blev det uppblandat eller ihopblandat med inhemska lantsorter. Men eftersom Chevalier också var ett varumärke fick namnet hänga kvar.

Historien bakom den gamla maltkornsorten ’Chevalier’ som länge var den världsledande sorten inom ölbryggning börjar för precis 200 år sedan, i Debbenham i Suffolk, England. Lantarbetaren John Andrews fick i en korn – åker syn på en planta med särdeles fina ax, som han plockade och sådde i sin egen trädgård. Där fick landägaren, Charles Chevalier, se det märkvärdiga kornet. Han tog av skörden och började föröka sorten, som också fick hans eget namn – Chevalier.

Snart ville alla odla Chevalier och i slutet av 1800-talet var mer än 80 procent av allt maltkorn i England av Chevalierkorn. Så överlägsen var Chevalierkornets kvalité i den industriella ölbryggningen att beteckningen ”Chevalier” kom att bli synonym med maltkorn.

Chevalierkornets förträfflighet uppmärksammades förstås runt om i världen, så även i Sverige där odlings- och förädlingsförsök med Chevalier utfördes under andra halvan av 1800-talet. I dag finns Chevalier med i stamträdet till många maltkorn som odlas och på senare år har flera gamla klassiska maltkornsorter återigen börjat användas vid ölbryggning.

Under sina studier hittade forskarna också korsningar med Chevalier. Korn är normalt självbefruktande, men när forskarna tittade närmare på sortblandningarna kunde de se att Chevalierkornet och lantsortskornet spontant hade korsat sig ute på åkern.

Sådana spontana korsningar hade tidiga växtförädlare sedan tagit vara på och utvecklat nya sorter ur.
– Vi kan se tecken på hur man, långt innan den moderna växtförädlingen uppstod, redan omedvetet använde sig av de metoder som skulle ligga till grund för den svenska jordbrukets omvälvning under det tidiga 1900-talet, säger Matti Leino.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share