Större del av skogen kan bli lövträd

Stort forskningsprojekt ser nya möjligheter för lövträd

En större andel lövträd skulle minska riskerna med vårt extrema beroende av gran och tall, där granbarkborrar är ett av flera påtagliga hot. Bild: PEXELS

SVERIGE (JB)

En ökad andel lövskog kan leda till minskad påverkan från granbarkborren samt ge ett trevligare skogslandskap. Nya forskningsprojektet Trees For Me hoppas kunna leda till en… betydligt bättre storskalig odling av lövträd inom en snar framtid.

Förhoppningen är att planterade lövträd ska komma att ersätta mycket av gran och tall i framtiden. Det skulle inte bara leda till trevligare skogar utan även en säkrare produktion av råvara. Lövträden skulle minska riskerna med vårt extrema beroende av gran och tall, där granbarkborrar är ett av flera påtagliga hot.

Varje år planteras runt 400 miljoner träd, nästan allt är gran eller tall. Men om tio år skulle andelen lövplantor kunna vara runt tio procent.
– Vi ser helt nya möjligheter för lövskogen. Inom en någorlunda nära framtid tror jag vi kommer att få se tusentals hektar planterad lövskog, vilket är något helt nytt för skogsbruket, säger professor Urban Nilsson på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Vägen till ett genombrott för snabbväxande lövträd öppnas genom ett forskningsprojekt på 110 miljoner kronor som går under namnet heter Trees For Me och drivs i samarbete med Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Skogforsk och Uppsala universitet.

Forskningen finansieras i huvudsak av Energimyndigheten som beslutat stötta ett flertal kompetenscentrum för hållbara energisystem. Totalt satsar myndigheten nästan 600 miljoner kronor under fem år. Eftersom även universitet och näringsliv bidrar handlar det om sammanlagt 1,8 miljarder kronor fördelat på 11 centrum.
– Detta är ett de större skogliga forskningsprojekten. Vi behöver massor av ny kunskap om hur man storskaligt odlar lövträd, allt ifrån föryngring till skötsel av bestånden. Dessutom handlar det om skogsägarnas inställning till mer lövskog och hur den uppfattas av allmänheten. De flesta tycker nog det blir ett trevligare skogslandskap, men det är viktigt att ha med alla de här frågorna, säger Urban Nilsson.

Forskarna har gjort genombrott i metoder för att på kort tid identifiera de bästa träden för vidare förädling. Lövträden det handlar om är björk, asp, poppel och hybridasp. De är alla snabbväxande trädslag med omloppstider runt 30 år.
– Framför allt tror vi mycket på den förädlade björken. Inom 20-30 år kan vi ha björkar som växer 50 procent bättre och har betydligt högre kvalité. Man kan nästan tala om ett nytt trädslag med liknande eller bättre tillväxt än för gran och tall, säger Urban Nilsson.

En anledning till att förädlingen av björk går mycket snabbare än för barrträd är att den blommar varje år.

Hela 50 olika organisationer och företag är med och delfinansierar forskningsprojektet. Det är allt från mindre naturvårdsföreningar till stora organisationer och företag, däribland Sveaskog och skogsbolagen.
– Det är väldigt roligt, vi har aldrig haft ett så brett engagemang för ett forskningsprojekt. Vi känner ett massivt stöd för möjligheterna med snabbväxande lövträd, säger Urban Nilsson.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share