Förnybara drivmedel för miljön

Låt dina framtida transporter ha minsta möjliga påverkan på miljön

För att el ska räknas som ett förnybart bränsle till din bil så krävs det att den laddas med förnybar el.

SVERIGE (JB)

De drivmedel vi använder i våra fordon påverkar de utsläpp vi orsakar när vi förflyttar oss.

Share

800 energikartläggningar

Energikollen hjälper lantbruksföretag att spara energi

Målgruppen för Energikollen i Greppa Näringen är djurgårdar med minst 25 djurenheter.

SVERIGE (JB)

Under åren 2012-2017 genomfördes närmare 800 energikartläggningar i Greppa Näringens regi.

Share

Många uppvärmningsmöjligheter

Bergvärme, jordvärme, sjövärme eller luftvärmepump

Oliver Jakobsson är experten som kan ge goda energiråd.

ÖSTERGÖTLAND (JB)

För att värma upp hus i vårt nordiska klimat går det åt mycket energi och villauppvärmning är ofta en stor utgift.

Share

Ny vägledning om skydd av dricksvatten

Hälften av svenskarna får sitt dricksvatten från sjöar och åar. Nu kommer en ny vägledning från Havs- och vattenmyndigheten om hur dricksvattnet bör skyddas. Bild: PIXHILL

SVERIGE (JB)

Kommunernas skydd av dricksvatten behöver bli mer riskbaserat och mindre standardiserat.

Share

Nordiskt vindkraftsrekord

Det är medvind för vindkraften i Norden, i veckan slogs det nytt vindkraftsproduktionsrekord.

Share