Nordiskt vindkraftsrekord

Det är medvind för vindkraften i Norden, i veckan slogs det nytt vindkraftsproduktionsrekord. Nyligen nådde produktionen 330 miljoner kWh, vilket motsvarar 27 procent av elproduktionen i Norden. Den höga vindkraftsproduktionen gör också att elpriset sjunker.

Årets första vecka producerar de nordiska vindkraftverken drygt 2000 miljoner kWh el. Förra veckorekordet, från december 2019, låg på drygt 1700 miljoner kWh.

– I snitt brukar vindkraften stå för cirka tio procent av den totala produktionen. Det här är en effekt av att flera intensiva lågtryck har passerat men det är också en effekt av att mycket ny vindkraft har installerats, säger Matina Rosenberg, chefsanalytiker och meteorolog på elbolaget Bixia.

När vindkraftverken går för fullt, som den senaste veckan, står andra produktionsslag som är dyrare och/eller går att reglera tillbaka, som exempelvis kondensproduktion och vattenkraft.
– När det är mycket vindkraft i systemet pressas också elpriset ner. 2019 års sista vecka hade ett veckomedelsnitt på 37 öre per MWh. Årets första vecka bedöms landa på cirka 30 öre per kWh, som lägst ned mot cirka 27 öre per KWh. Lägst timpris var det under det blåsiga onsdagsdygnet då timme tre hamnade på 15 öre per kWh, säger Matina Rosenberg.

Flertalet lågtryck bedöms passera vid den här tiden med mycket vind och en hel del nederbörd. På flertalet håll är vattenmagasinen återigen på normala nivåer, vilket bidrar till det pressade elpriset.
– Det blåsiga vädret håller i sig i ytterligare några dagar varpå nya rekord kan vara möjligt redan inom kort, säger Matina Rosenberg.

Share