Många uppvärmningsmöjligheter

Bergvärme, jordvärme, sjövärme eller luftvärmepump

Oliver Jakobsson är experten som kan ge goda energiråd.

ÖSTERGÖTLAND (JB)

För att värma upp hus i vårt nordiska klimat går det åt mycket energi och villauppvärmning är ofta en stor utgift. Dock finns det många lösningar och nya erbjudanden dyker upp hela tiden som kan vara värda att se över för att på så sätt spara in på ekonomin.

Det har blivit allt vanligare att installera bergvärme och jordvärme. För den som väljer jordvärme krävs stora ytor för installationen därför kan vissa känna en frustration över gräsytor som under en period blir aningen tilltufsade innan nytt gräs gror. Därför kan valet falla på bergvärme trots att en bergvärmepump är en kostsam investering.

– Berg- eller jordvärme är en trend som startade i slutet av 1990-talet. Vid millenniumskiftet bytte många ut sina värmekällor som olja, el och ved till jord- eller bergvärme. Här i Östergötland har det de senaste åren blivit allt vanligare att hämta energin från luften istället för jorden eller berget som ett alternativ till jord- eller bergvärme. Det fungerar nästan lika bra men är en billigare investering. Dessutom är det en mer rörlig entreprenad eftersom det inte krävs någon borrning eller tillstånd från kommunen.

Utseendemässigt liknar det en luftvärmepump med ett aggregat på utsidan av fastigheten men istället för en hopkoppling med en fläkt kopplas det upp mot vattensystemet som kan vara element eller golvvärme, säger Oliver Jakobsson, platschef på Energikontroll.

Frånluftsvärme är ett annat ekonomiskt allternativ som dessutom är ett miljösmart val men som kräver en välisolerad fastighet.

En frånluftsvärmepump utvinner energi ur ventilationsluft som transporteras ut ur fastigheten. Värmepumpen som har ett inbyggt frånluftsaggregat suger upp den uppvärmda luften och tar vara på energin som sedan används och producerar varmvatten och värme.

Alternativet med frånluftsvärme kan vara något för den som inte står i beredskap att gräva sönder sin gräsmatta men besparingarna är inte lika stora som vid berg – eller jordvärme. Vid kalla årstiden finns det också en viss risk för kallras vintertid eftersom tilluften kommer från friskluftsventiler. Frånluftsvärmepumpen kräver dessutom mer tillsyn än en berg- eller jordvärmepump.

– Frånluftvärme är i stor grad framtaget för nyproduktion av villor och radhus. Det är kanske inte det mest effektiva system men vad som utvinns per krona är det ändå ett ganska bra system som sköter ventilation, värme och varmvatten. Kallraset som kan uppstå beror inte på själva frånluftsvärmepumpen utan mer på konstruktionen av husets ventilation. Pumpen suger ut gammal luft och när den förs ut på utsidan måste det komma in ny luft. Många hus har vägg- eller fönsterventiler och då uppstår det kallras. Men i nybyggda bostäder finns det ofta både till- och frånluftsaggregat och då finns det en förvärmning för den luft som kommer in. Det ger ett mycket fint inomhusklimat, förklarar Oliver.

Ett mindre vanligt alternativ till jord- eller bergvärme är sjövärme men som fungerar på liknande sätt. Istället för att gräva ner kollektorslangen i marken läggs den vätskefyllda slangen på sjöbotten och hålls kvar där med hjälp av tyngder. Vätskan hämtar sedan värme ur sjövattnet och med hjälp av kompressorteknik utvinns värmen av en värmepump som sedan förs in i fastighetens värme-och varmvattensystem. Vätskan i sjövärmeslingor är i ständig cirkulation från sjöbotten in till fastigheten och ger fastigheten värme och vatten året runt.

Sjövärme har flera fördelar. Den är ekonomisk och kan sänka uppvärmningskostnaderna upp till 85 procent. Den solenergi som lagras i sjövatten gör anläggningen förnybar samt sjövärme kan kombineras med andra energikällor, till exempel solvärme.

Men för att kunna installera sjövärme krävs en sjötomt eller att fastigheten ligger nära ansluten till ett vattendrag. Sjön eller vattendraget måste dessutom vara så stor att den klarar av den leverans av energi som krävs.

Hela installationen är dessutom en stor investering men återbetalningstiden beräknas ligga på mellan fem och tio år om fastigheten har ett vattenburet värmesystem. Innan sjövärmeanläggningen kan installeras krävs ett tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

– Tyvärr är det inte helt lätt att få tillstånd. Jag har inte varit med om att sälja sjövärmeanläggningar på säkert tio år. Trots att det är ett miljövänligt alternativ så innehåller kollektorslangen som ligger på sjöbotten en blandning av etanolsprit och vatten. Blir det ett läckage finns risk för vattenförorening och miljön kan påverkas. Därför har det blivit knepigare att få tillstånd, säger Oliver.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share