Skifteslag vann om vatten i domstol

Ett skifteslag i en by utanför Umeå har uppgrundad mark och vattenområden i havet som de alltid behandlat som samfällda. För att få fastställt att vattnet är samfällt och inte delat ansökte skifteslaget om fastighetsbestämning.

Share

Storslagen satsning för framtiden

Framtidens mest effektiva hamn så som den är tänkt att se ut. Bild: NORRKÖPINGS HAMN

Framtidens mest effektiva hamn så som den är tänkt att se ut. Bild: NORRKÖPINGS HAMN

NORRKÖPING (JB)

Den inre hamnen i Norrköping ska avvecklas och ge plats åt bostäder medan Norrköpings största hamnterminal Pampushamnen på Händelö kommer att få ett bredare fokus.

Share

Det går bra för svenska småföretag

I den femte upplagan av LRF Konsults lönsamhetsbarometer, som baseras på faktiska bokslut från en databas med över 40 000 företag med 0-15 anställda, framkommer det att lönsamheten för svenska småföretag under 2015 ökade för andra året i rad. Mest lönsamma var småföretagen i Dalarna och minst lönsamma var Stockholmsföretagen.

Share

Anrika anläggningar har miljöcertifierats

Grythyttans gästgivaregård och Loka brunn är nu miljöcertifierade. Det står klart sedan certifieringsföretaget A3CERT godkänt och certifierat båda verksamheterna enligt standarden ISO 14001.

Share

Bättre kvalitet på ny skog

GrankvistKvaliteten på den skog som kommer upp efter avverkning blir bättre. Det beror framförallt på att både markberedning och plantering ökar. Det skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

I snitt håller 86 procent av föryngringarna godtagbar kvalitet visar Skogsstyrelsens analys.
– Detta är en mycket positiv utveckling. Bättre föryngringar ger på sikt ökade virkesvolymer, vilket behövs när skogen ska ta en allt större plats i ett biobaserat samhälle, säger Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen.

Skogsägare ska efter en avverkning se till att det blir ny skog, också kallat att föryngra skogen. Det kan göras på flera olika sätt; naturlig föryngring, sådd eller plantering. Plantering är vanligast och görs på 78 procent av föryngringsarealen. Både sådd och naturlig föryngring har minskat och ligger på 4 respektive 16 procent.

Läs mer på skogsstyrelsen.se

Share

En exempelgård för hållbart liv

En av lappgetskillingarna i Helenas famn.

En av lappgetskillingarna i Helenas famn.

BOXHULT (JB)

På Högtomta i Boxhult, en dryg halvmil norr om Kisa, vimlar det av djur som spankulerar fritt omkring på gården. Här går getter och killingar, får och ankor med mera. Man får se upp när man kommer körande.

Share

En gård full av energi

Fårbesättningen på Torphaget. Jan och Gunborg sköter fåren tillsammans.

Fårbesättningen på Torphaget. Jan och Gunborg sköter fåren tillsammans.

EDA (JB)

På släktgården Torp – haget i Lilla Hög driver Jan Brander sina många projekt med god hjälp av sin fru Gunborg. Jordbruket är välskött men relativt litet i jämförelse med den större näringen skogsbruket. Fårbesättning, snickeri och egen skogsmaskin är delarna med störst fokus.

Share

En halv miljon plantor

Inne i ett av de två stora växthusen där plantor av gran, tall, björk och masurbjörk växer.

Inne i ett av de två stora växthusen där plantor av gran, tall, björk och masurbjörk växer.

LYSVIK (JB)

I ett stort, gammalt hus, troligen disponentvilla från 1892 byggt i Ekshäradstimmer, bor sedan 1982 Britta och Lennart Lilliehöök. De kommer ursprungligen från Garpenberg i Dalarna. De behövde en fastighet med mycket skog eftersom det var skogen de var utbildade på och här söder om kyrkan, vid järnvägsövergången fann de sitt ställe.

Share