Det går bra för svenska småföretag

I den femte upplagan av LRF Konsults lönsamhetsbarometer, som baseras på faktiska bokslut från en databas med över 40 000 företag med 0-15 anställda, framkommer det att lönsamheten för svenska småföretag under 2015 ökade för andra året i rad. Mest lönsamma var småföretagen i Dalarna och minst lönsamma var Stockholmsföretagen.

Lönsamhetsbarometern visar att småföretagen i Dalarna hade högst lönsamhet under helåret 2015, med en lönsamhet på 25,9 procent av intäkterna. Västergötland- och Östergötlandsregionen var näst mest lönsamma, med 25,7 procent. Lönsamheten bland småföretagen i Västergötland och Östergötland drivs främst av lägre arbetskostnader, med 18,0 procent jämfört med riksgenomsnittet på 26,3 procent av intäkterna. I Dalarnas fall är förklaringen enklare, man har helt enkelt högre intäkter, högre bruttomarginal, samt lägre kostnader på samtliga kostnadsposter än riket i genomsnitt.

Småföretagen i Stockholm hade det tuffare 2015 och med ett genomsnitt på 6,4 procent av intäkterna var småföretagen i huvudstaden minst lönsamma i landet. Förklaringen är främst de höga personalkostnaderna i huvudstaden.

Småföretagen i de nordligaste regionerna visar också lägre lönsamhet. Västerbotten och Norrbotten (12,4 procent), Jämtland och Härjedalen (12,5 procent) samt Medelpad och Ångermanland (15,5 procent) ligger i rad strax före Stockholm. Undantaget i Norrland är regionen Gästrikland och Hälsingland, där småföretagen efter en stark ökning från 19,2 till 23,3 procent är de tredje mest lönsamma i landet.

Lönsamhetsökningen i hela riket var liten 2015, med 0,4 procentenheter. Men de senaste två åren har den genomsnittliga lönsamheten bland landets småföretag ökat med 8,7 procent.

Ökningen i år beror dock inte på någon intäktstillväxt. Istället har intäkterna bland småföretagen sjunkit. Mot bakgrund av detta är det extra imponerande att småföretagen når ökad lönsamhet. Lönsamhetsökningen beror alltså helt på att småföretagen lyckats hantera sina kostnader.

– Sveriges småföretagare kämpar lite i motvind, men man lyckas trots minskad tillväxt på intäktssidan öka lönsamheten för andra året i rad. Jag tycker det tydligt visar på småföretagarnas kämparanda och driftighet, säger Pär Martinsson, chefsekonom på LRF Konsult.

Man kan dock ana en viss tveksamhet bland landets småföretagare. För sjätte året i rad är de genomsnittliga nettoinvesteringarna negativa. Detta kan tolkas som att det funnits en viss tvekan bland företagarna att investera i verksamheten. Trenden är däremot tydligt positiv, och företagen rör sig stadigt mot positiva nettoinvesteringar: 2010 var nettot -5,9 procent och 2015 endast 0,74 procent.

Företagens nettoinvesteringar ökar för andra året i rad, men flera år av negativa nettoinvesteringar kan vara ett tecken på att svenska småföretagare tvekat något inför att expandera sina verksamheter.

Nedgången på intäktssidan riskerar att spä på tvekan bland småföretagarna och bromsa den positiva trenden. Nu krävs det ett tydligare fokus på att underlätta tillväxten för landets småföretagare från politikernas sida, avslutar Pär Martinsson.

Share