Storslagen satsning för framtiden

Framtidens mest effektiva hamn så som den är tänkt att se ut. Bild: NORRKÖPINGS HAMN

Framtidens mest effektiva hamn så som den är tänkt att se ut. Bild: NORRKÖPINGS HAMN

NORRKÖPING (JB)

Den inre hamnen i Norrköping ska avvecklas och ge plats åt bostäder medan Norrköpings största hamnterminal Pampushamnen på Händelö kommer att få ett bredare fokus.

– Norrköpings hamn AB är en plats med många hund ra år på nacken men är även ett företag som driver verksamheten i hamnen. Bolaget Norrköpings hamn AB har funnits en bit över hundra år och är sedan tiotal år tillbaka ett kommunalt bolag som ägs av Norrköpings kommun men vi är ett delägt aktiebolag där Norrköpings kommun äger alla aktier i bolaget, berättar Ola Hjärtström, marknadschef på Norrköpings hamn. Pampushamnen har 140 anställda varav trettio personer arbetar på kontorssidan.

– Merparten av de anställda är hamnanställda och skillnaden mellan förr och nu är att det gick att gå ner till hamnen och fråga om det fanns några dagssysslor. Idag har arbetet ett högt kompetensinnehåll med väldigt specifika kompetenskrav där en dags arbete innehåller över 100 olika specialistkompetenser. Det är allt ifrån kunskap om kranar och maskiner till gods och miljö – eller säkerhetsexperter. Verksamheten har även ett väldigt högt IT-innehåll och jag kan påstå att vår bransch mognar från tid till tid, menar Ola Hjärtström.

Norrköpings hamn går ekonomiskt bra och hanterar det mesta av olika typer av gods. Det är ett resultat av hur omvärlden ser ut och ligger mitt i en mycket intressant region.

– Av tradition har den här regionen en mycket lång erfarenhet av tung industri. Men det är också ett område som ligger i närhet till storstadsregioner där mycket gods flödar in men även mycket som ska ut vilket speglar vad vi hanterar i hamnen. Mycket går på export från regionens industrier som träindustrin där. Billerud Korsnäs är en av våra största kunder. Skogsprodukter över lag har en stor plats här så som sågade produkter både från Norrköpingsregionen men också från Värmland och Närke. Nordafrika är en viktig marknad för svensk trävaruindustri dit stora delar av produkterna exporteras.

– Många av våra kunder är också framstående företag inom handel, energi- och miljöteknik men även jordbruksprodukter och vi har Europas största anläggning för spannmåslexport. Petroliumsidan som är även den viktig eftersom vi har en stor oljehamn. En annan stor kund är Siemens i Finspång där stora projektlaster med gasturbiner som ska exporteras till andra länder.

Det som är särskilt intressant i hamnverksamheten är container där allt mer gods lastas och skeppas ut. Där växer vi kraftigt och de sista åren har containersverksamheten ökat med 40 procent på sjösidan. Tidigare användes containers för mer värdefullt gods som var konsumentgods av till exempel tv-apparater. Idag stoppas containrarna fulla med exportgods som virke och papper som vi enligt orderuppdrag lastar och gör klara för utlastning, förklarar Ola.

Den framtida omlokaliserade hamnverksamheten blir en omfattande flytt med en kostnad runt en miljard kronor men kommer enligt Ola att bli framtidens effektiva hamn.

– Det kommer att dras full nytta av den land- och sjöinfraktstuktur som skapas i Pampushamnen. Vi måste kunna möta kraven på ökade volymer av gods och att logistiken blir effektivare. Norrköping som motor har en betydande logistik i landet och norra delen av Europa. Det gäller inte bara hamnverksamheten utan hela kopplingen för transportkedjan där många duktiga företag jobbar med lager, logistik, när- och fjärrtransporter och spedition.

Det måste också tas med i beaktande att fartygen blir större för varje år. Vi har dock en av de djupaste farlederna till svenska hamnar så vi kan ta emot riktigt stora fartyg. Staten har varit med och stöttat så det blivit möjligt att bredda och djupa farleden eftersom det anses att hamnen är viktig för svenskt näringsliv.

När Ostlänken byggs bidrar också den till regionens attraktionskraft som medverkar till ett ökande etableringsklimat, säger Ola och ser med stor optimism fram mot år 2020 då det förväntas att Pampushamnens pågående utflyttningen från Norrköpings inre hamn är klar.

Text: CARINA LARSSON

Share