Insatser minskade växthusgaser

Även ökad biologisk mångfald efter Länsstyrelsen Östergötlands våtmarksinsatser

Drönarbild över Trangölamyren som är ett av reservaten där man genomförde åtgärder 2023. Bild: LÄNSSTYRELSEN

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att arbeta med restaurering och anläggning av våtmarker. 2023 års sammanställning över arbetet är nu klar och i Östergötland har…

Share

Flitigt använd skogsvårdsgård

Utbildning, demonstration, kulturmiljöer och naturreservat på Skullebo

Skogsstyrelsens skogsvårdsgård, Skullebo, och markerna där används till kurser, försök och visningar. Här ekonomibyggnad till torpet Källarstugan som hör till fastigheten.

SKOG (JB)

Skogsstyrelsens skogs vårdsgård, Skullebo, och markerna där används till kurser, försök och visningar. Här finns även en torpmiljö från sena 1700- talet.

Share

Nationellt kunskapsnav

LiU-forskarna Per Frankelius och Karolina Muhrman.

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över tre år och har en budget på 20…

Share

Hyggesfritt bruk allt vanligare

Att bruka och ändå behålla skogskänslan

Sven-Owe Kymnedal, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

SKOG (JB)

När man talar om hyggesfritt skogsbruk så är det inte en enda metod som avses utan flera. Marken är alltid trädbevuxen, men uttag görs.

Share

Rumhult Sandgärdet

Som en liten by omgiven av sjöar

default

Ostörd gård med många byggnader, 90 hektar mark, varav drygt 60 utgörs av skog. Jakten följer köpet. Välkommen till Rumhult Sandgärdet som är veckans gård till salu.

Share

När grytan kokar över…

Det har nog inte undgått någon som följer samhällsdebatten och nyheterna att europeiska bönder är missnöjda.

Share

Skogspriserna 2023

Nedgång, men mest ett hack i uppåtkurvan

Fastighetsmäklaren Lars Ektander och affärschefen Stefan Wärdig.

SKOG (JB)

Under 2023 har skogsmarkspriserna gått ner något. Prisutvecklingen sett över 10 år är dock fortsatt stor. Köp- och säljmönstret var i stort sett oförändrat mot 2022.

Share

Skogsbruk på slätten

Weinessons ska avverka själva och återinför äldre bruksmetod

Mats Weinesson och sonen Philip. Arbete pågår vid området Lillskogen. Den egna skogsmaskinen syns i bakgrunden.

FÅGELSTA (JB)

Med en egen skogsmaskin ska Mats Weinesson och hans son Philip kunna sköta sin skog själva. Skogen ska inte bara ge avkastning, den är också till för att trivas i.

Share