Mer krävs för skogens miljömål

Utvärdering av miljökvalitetsmålet Levande skogar visar att förstärkta insatser behövs

Mer behöver göras för att nå miljömålen i skogen, konstaterar Skogsstyrelsen. Bild: MAGNUS BINNERSTAM, SKOGSSTYRELSEN.

SVERIGE (JB)

Det genomförs åtgärder för att bevara och utveckla viktiga livsmiljöer för hotade arter, men det är inte tillräckligt. Mer behöver göras för att nå miljömålen i skogen, menar Skogsstyrelsen.

Share

EU-federalism hotar matproduktionen

Jag tillhörde de som den där söndagen 1994 röstade ja till att Sverige skulle bli en del av en samverkande handelsunion, där varor, människor och pengar kan röra sig fritt i Europa och samverkan skapar fred och stabilitet.

Share

Greppa Näringen har förbättrat hållbarhet

Ett kunskapsinitiativ som minskar växtnäringsförluster och klimatpåverkan

Klimatkollen är en egenutvecklad modell för klimatberäkningar där lantbrukare kan beräkna matens klimatavtryck redan på gården. Bild: ALEX REGNER

SVERIGE (JB)

Från att i början av 2000-talet ha startat som ett projekt främst för att minska övergödningen, har Greppa Näringen breddats till ett hållbarhetsprojekt med bibehållet fokus på systematik…

Share

Svensk kött- och fågelproduktion i fara

Ökade kostnader hotar inhemsk produktion

Händelser i omvärlden påverkar den svenska köttproduktionen. Vi behöver säkra den svenska maten, menar branschen. Bild: SVENSKT KÖTT

SVERIGE (JB)

Kostnaderna på foder, diesel och el har ökat kraftigt vilket hotar att avsevärt minska försörjningsförmågan av animaliska livsmedel i Sverige. Nu kräver lantbrukarna…

Share

Snart ska även kissen ID-märkas

Katter får samma status som hundar

Nu får katter samma status som hundar. ID-märkningen ska lösa problemet med hemlösa katter, tydliggöra ägaransvar och gör det enklare att spåra bortsprungna katter. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Riksdagen har röstat ja till obligatorisk IDmärkning och registrering av katter i Sverige. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023 och innebär att katter nu får höjd status och…

Share

Trygghet med skyldighet

Jag har sagt det förr. Sverige och svenskarna är en skyddad verkstad. En fredsskadad tillvaro som skämt bort oss med 200 år av fred, möjligheten att bygga vårt folkhem ostört och ta all produktion för given. Med detta har också kommit en alltför självklar uppfattning att vi inte behöver försvaret.

Share

Klimatskatter kan minska miljöpåverkan

Svensk matkonsumtion hotar särskilt biologiska mångfalden

Emma Moberg har undersökt hur en klimatskatt skulle påverka matkonsumtionens miljöpåverkan. I kött- och mejerihyllorna skulle prisökningen vara tydligast.

SVERIGE (JB)

Vår livsmedelskonsumtion har stor inverkan på miljön. Med en klimatskatt skulle vi kunna göra stora minskningar i miljöavtrycket, menar Emma Moberg i en doktorsavhandling från SLU.

Share

Upphandling ska motverka viltskador

Viktigt för att förbättra lantbrukarnas lönsamhet

Viltskadorna har fördubblats på sex år, och värst är vildsvinen. Nu vill Jordbruksverket vända utvecklingen. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Vildsvinens och dovhjortarnas framfart orsakar enorma skador och är ett stort problem för många lantbrukare. Nu upphandlar Jordbruksverket projekt som kan utveckla nya metoder…

Share