”Vi måste bli självförsörjande på el”

Sol-, vind-, vatten och kärnkraft behövs

Jeanette och Hans Blackert kommer sent att glömma den varma sommardagen då Svenskt kraftnät stängde av strömmen på grund av elbrist.

SKÄNNINGE (JB)

Just nu debatteras tillgången på el och uppenbart är att samhället får räkna med att elbrist kan uppstå. El är en färskvara och ska användas samtidigt som den produceras. Lokalt uppstår elbrist när inte ledningarna klarar av…

Share

Tullen, tiggarna och terrorn

Man kan ju fundera vad dessa har för gemensamt. Jo att Sverige särskiljer sig från övriga grannländer i synnerhet och Europa i allmänhet i sina regler och tillämpningar av dessa områden.

Share

Lokalproducerat starkaste mattrenden

Premium och hälsosamt andra konsumenttrender under pandemiåret

När pandemin väl har lagt sig, ser företagen inom svensk livsmedelsproduktion produktutveckling som det mest angelägna, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen. Bild: DAVID THUNANDER

SVERIGE (JB)

När Livsmedelsföretagen ber medlemsföretagen ranka vilka konsumenttrender som har störst påverkan på produktionen placerar sig svenskt/lokalproducerat på första plats för femte året i rad.

Share

Vill se mer hållbara livsmedelssystem

Rapporten visar ett stort driv hos företag, organisationer, kommuner, regioner och myndigheter att agera för att öka hållbarheten i livsmedelssystemet. Bild: JORDBRUKSVERKET

Många vill äta hållbart producerad mat. För att kunna göra det måste livsmedelssystemen vara hållbara. I en ny rapport redovisar Jordbruksverket en kartläggning av de initiativ som pågår på området och förslag på åtgärder.

Share

Viktigt att stoppa livsmedelsförlusterna

Fjorton procent av maten förloras redan vid produktionen

Det är slöseri med resurser att odla fram produkter som konsumenterna efterfrågar för att sedan tvingas sälja dem som foder. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Det talas mycket om matsvinnet, men då fokuseras det oftast på konsumenterna, restaurangerna och mat – affärerna. Men en stor del av svinnet sker redan vid produktionen.

Share

Livsmedelsexporten möter många hinder

Finns mycket större potential visar ny rapport

Svensk mat, något som även andra länder säkert skulle uppskatta. Men svenska livsmedelsföretag som vill exportera möts av många hinder både på hemmaplan och utomlands.

SVERIGE (JB)

Den svenska livsmedelsexporten skulle kunna öka betydligt om ett antal hinder åtgärdades, visar Livsmedelsföretagens nya rapport. I fem punkter listar de vad som behöver göras.

Share

God framtid för svenskodlade ärter

Nytt projekt satsar på ärter som passar svenska förhållanden

Projektkoordinator Cecilia Hammenhag. Bild: TIMMY LARSSON

SVERIGE (JB)

Det finns en ökande efterfrågan på svenskproducerat växtbaserat protein. Därför ska ett nytt växtförädlingsprogram nu ta fram nya, stabila ärtsorter som passar svenska odlingsförhållanden.

Share

Östergötland ska fås att blomma lite extra

Lantbrukare kan gynna mångfalden med blommande träda

Syftet med projektet Hela Sverige blommar är att öka arealen med blommande växter och förlänga tiden med blommande växter för att på så sätt gynna de pollinerande insekterna.

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Projektet Hela Sverige blommar drivs av Hushållningssällskapet och har sedan 2018 varit igång i Skåne och i Mälardalen. I år ska man för första gången erbjuda lantbrukare i Östergötland att vara delaktiga i att göra länet blommande.

Share