Windon håller fokus på miljön

Småskalig produktion av vindkraftverk övergick till solceller

En solcellsanläggning från företaget i Rök mitt ute på slätten. Företaget i Rök har utvecklat många egna lösningar och har flera patent. Enligt Lennart Carlsen använder även en del konkurrenter deras konstruktioner.

RÖK (JB)

I det lilla samhället Rök mellan Ödeshög och Väderstad, mest känt för den imponerande Rökstenen med sina många mystiska runor, finns även företaget Windon – också det värt att bli känt.

Namnet Windon kommer av att man från början byggde småskaliga vindkraftverk. Eftersom dessa verk aldrig fick några bidrag i Sverige sålde man mest till Italien. Efter hand övergick man så under åren 2009 – 2010 till att konstruera, tillverka och sälja kompletta solcellsanläggningar.

Lennart Carlsen hos Windon berättar mycket om glaset till Windons solpaneler, bland annat att det är etsat specialglas, medan de flesta andra tillverkare stryker sina glas med en slags klarlack kallat cote.

Det etsade glaset blir dyrare (cirka 400 kronor per panel), men verkningsgraden blir högre. Dessutom motstår det fågelspillning och liknande med animalsyror, vilka annars kan bilda frätande fläckar (så kallade ”hotspots”). Dessa kan bromsa elen med minskad effekt som följd och även risk för att glaset förstörs
– Så långt det är möjligt vill vi tillverka i Sverige för att försöka behålla kompetens här i landet och inte släppa iväg kunskap ut i världen. Att leva som man lär är viktigt så vi handlar också helst lokalt. Unga människor måste känna att de kan utbilda sig och få bra jobb här. Varje jobb vi förlorar är en förlust, poängterar Lennart Carlsen starkt.

Under besöket hos Windon hade man utbildningsdagar för montörer och säljare eftersom kompetensen är viktig för dem. Windon säljer inte direkt till lantbrukare, villaägare och andra slutkunder utan till montörer och återförsäljare.

Man producerar mycket i egen regi. Numera har man bland annat egen tillverkning i Tranås. För övrigt köper man helst från svenska underleverantörer; exempelvis elektroniken köper man från OEM i Tranås som har stor egen produktion, och aluminiumprofilerna kommer från SAPA.

Panelerna sätts dock sam – man i Litauen. En sådan produktionslinje fordrar nämligen ett par hundra miljoner i investeringar vilket är väl mycket för ett mindre företag som Windon.

För att utveckla, inte minst genom att förenkla, produkterna har man många egna patent. Strävan är då att det ska vara rätt tänkt från början så att solcellerna ska blir lätta att hålla rena och att komma åt.
– Vi vill alltså på olika sätt leva som vi lär. Miljötänkandet är då också viktigt, och naturligtvis inte minst transporterna. Därför använder vi tåg i så stor utsträckning som möjligt, också från Asien, även om det kan ta lite längre tid, Dessutom kör vi själva elbilar, förklarar Lennart Carlsen.

Text och bild: HANS BLOMBERG

Share