Vretas elever direkt till jobb

De hundratalet gymnasielever som nyligen tog studenten från Vretagymnasiet utanför Linköping, går en ljus framtid till mötes.

Samtliga som läst inriktningarna skogsbruk, lantbruk/maskin och yrkesförare har nämligen fått jobb. Även de flesta från djur- och hästutbildningen har fått jobb meddelar gymnasiet i ett pressmeddelande.

– Det är fantastiskt roligt att våra elever får jobb. Det är ju det vi finns till för. Att ge möjligheter till yrkesexamen, ett yrke som leder till jobb, säger Åsa Rytthammar, ansvarig för lantbruksutbildningarna på Vretagymnasiet.

Många av de nyutexaminerade har fått jobb på maskinstationer och gårdar runt om i landet som exempelvis maskinförare, traktorförare och djurskötare. Ofta har de fått jobb genom kontakter med kompisar och genom praktikplatser. Dessutom knöts kontakter under Mjölkföretagardagen i Jönköping som eleverna besökte i vintras där faktiskt två elever fick jobb direkt på plats.

– Det finns en stark framtidstro inom de gröna näringarna och jag tror att det är skolans upplägg med att varva teori och praktik som har gjort eleverna efterfrågade och anställningsbara. Det finns ett stort behov av duktiga yrkesmänniskor och det i kombination med pensionsavgångar och att gårdar blir större och behöver fler anställda skapar en positiv arbetsmarknad, säger Åsa Rytthammar.

Skolans teoretiska utbildning bedrivs i ett helt nybyggt skolhus vid Vreta Kluster och även den praktiska utbildningen är förlagd vid områdets skoldjurbruk. Med tillgång till cirka 1000 ha skogsmark, 270 ha åkermark, 100 mjölkkor, 80 suggor, 20 får, 55 hästar och dessutom en mängd höns, har man unika förutsättningar till praktisk skolverksamhet. Det är också detta många av eleverna lyfter fram som en av de största fördelarna med utbildningen.

– Jag är väldigt nöjd med min utbildning som har varit både rolig och lärorik. Det jag har lärt mig mest på är den praktiska undervisningen. Nu har jag fått jobb som maskinförare hos en entreprenör och eftersom det blir mer och mer maskiner kommer det behövas fler maskinförare så jag ser väldigt positivt på framtiden, säger Jimmy Axelsson, nyutexaminerad från Vretagymnasiets lantbruk/maskinutbildning.

Fakta
Vretagymnasiet har funnits i 60 år och ligger drygt 10 km nordväst om Linköping. Här kan man läsa naturbruksprogrammets djur-, häst-, lantbruk-, maskin- och skogsbruksutbildning samt fordonsprogrammets yrkesförarutbildning. Totalt går det cirka 430 elever här.

Share