Vreta kluster blir allt viktigare

Intresset för livsmedelsproduktionen ökar i samhället

Helene Oscarsson, kommunikation/utveckling och Maria Källming, Vreta klusters vd.

LANTBRUK (JB)

När många verksamheter verkar under samma tak blir bilden av dagsläget nyanserad och bred. Vreta kluster ser positiva strömningar, men även mycket att ta tag i.

Vreta kluster är ett nav eller ”hjärtat” för de gröna näringarna i länet. Det är ”… ett utvecklingscentrum och en resurs som bidrar till nya innovationer, utveckling, fler jobb och tillväxt…” skriver man på hemsidan.

Klustrets vd, Maria Källming, och Helene Oscarsson som arbetar med kommunikation och utveckling ger sin syn på 2023 och blickar framåt in i 2024. Här är det så mycket i görningen att nedanstående endast blir ett axplock.

Under året har det bland annat hållits välbesökta seminarier i aktuella ämnen. De ges i samarbete med relevanta aktörer. Energi, eltraktorer, energilagring med batterier på lantbruk, digitalisering med mera har fått rejäla genomlysningar. Listan med ämnen, deltagande bolag och så vidare är lång.

Regeringens utredare, förra landshövdingen Elisabeth Nilsson, har varit här. Hon utreder lönsamheten i svenskt lantbruk med bibehållet starkt djurskydd, lönsamheten i svensk djurhållning. Det blev ett bra seminarium med väldigt bra diskussioner.
– Representanter för alla djurslag var på plats och regeringens utredare var här med några av sina tjänstemän.

Seminarierna ett av sätten att föra samman aktörer.
– Vi jobbar ju med affärs och teknikutveckling och vi ska gynna gröna näringarna i Östergötland, säger Helene Oscarsson. Vi ska vara till nytta för dem. Vi jobbar mycket med att föra samman människor och hjälpa till så att idéer blir verklighet på olika sätt.

Om ni sammanfattar 2023 och ser framåt till 2024. Vad har ni sett och vad ser ni?
– Det positiva med den här oroliga omvärldssituationen är att fler inser att det är bra med en inhemsk livsmedelsproduktion. Vi känner att intresset för livsmedelsproduktionen ökat från övriga samhällets sida. Det har ju inte varit högre så länge jag varit med. Det är ju väldigt positivt.

– En annan positiv sak är att lantbruket kan producera energi. Vi behöver energin. Vi behöver inhemsk energiförsörjning i en orolig värld. Lantbruket har en stor möjlighet. Ju förr samhället inser att det är en bra grej desto bättre så det är en stor förhoppning.

Orosmoln finns, förstås. Det har varit ett fruktansvärt tufft år för bönderna, säger Helene Oscarsson. Det handlar inte bara pengar, man måste ha ork, ladda om och kunna vila sig någon gång för att orka ta nästa steg.
– Den nya generationen ska helst bli inspirerad av att se den äldre arbeta, inte bli avskräckt. Hur många blir kvar efter det här eländet?

En stor och viktig punkt på schemat nästa år kanske kan hjälpa till. Det är Studentmässan som är en lokal arbetsmarknadsmässa för de gröna näringarna. Mässan blir större och större och engagemanget från bolagen ökar.
– Den har vi haft i två år och planerar även för 2024. Det här är ett sätt för oss att hjälpa företagen att få tag på rätt personal.

– Att intresset för lantbruk generellt har ökat och fått ökat fokus innebär inte att kompetensen i branschen ökat. Där har vi också en viktig roll, när frågan är aktuell, men också att föra in faktisk branschkunskap i debatten. Det saknas många gånger.
– Det är en sak att frågan är på bordet, men man måste också kunna tala om hur det fungerar i praktiken.

Även att snabbutbilda personal i olika branscher om lantbruk är en del i att öka förståelsen mellan aktörer.
– Beredskapsfrågan har ju blivit allt mer aktuell och då handlar det om, som vi ser det, att bygga en robust livsmedelskedja i alla dess länkar innan krisen slår till, säger Maria Källman. Då handlar det om teknikutveckling, vilken teknik behövs, men det handlar också om affärsutveckling.
– Varje aktör agerar ju utifrån sin horisont och vad man själv ser och optimerar sitt eget system: Lantbrukaren, livsmedelsförädlingen, processindustrin och konsumenten. Helheten går förlorad och där har vi en roll att knyta ihop länkarna.

Klustret har en samarbetsgrupp för grön affärsutveckling och området ska tas vidare under 2024.
– Vi som är anställda på klustret sitter ju inte på alla kunskap, säger Maria Källming. Vår uppgift är att koppla ihop andra som sitter på kunskap, lyfta fram dem som har kompetens och få folk att prata med varandra. Vi ska göra det andra organisationer inte kan göra på egen hand.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share