Visioner för samhällsbyggande

Från byråkrati till entreprenörskap via projektarbete

Josefina Syssner och Petra Svensson tittar i den nya boken ”Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande”.

VADSTENA (JB)

Stiftelsen Vadstena Forum har släppt årets bok. Den heter ”Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande” och innehåller tolv kapitel skrivna av en rad olika forskare. Första steget är ett symposium i maj om makt och ansvar, om finansiering och om hur näringsliv, det offentliga och den ideella sektorn kan samverka med varandra i samhällsbyggnadsprocesser.

Själva boksläppet sker en gråmulen fredagseftermiddag på restaurang Banco vid Rådhustorget. Där finns några av bokens författare, Vadstena Sparbanks vd Mikael Engdahl, kommunalrådet Anders Hedeborg och VFAB:s vd Lars Larenius – alla tre från stiftelsens programkommitté och där finns framför allt Josefina Syssner, som är bokens redaktör och sammanhållare. Hon är ordförande i stiftelsen och biträdande professor i kulturgeografi vid Linköpings universitet.

Stiftelsen startade år 1986 och ska på vetenskaplig grund och genom regelbundna symposier medverka till en öppen debatt och ett kunskapsutbyte i frågor om samhällsbyggnad. Den har flera samarbetspartners – Linköpings universitet, Kommuninvest, Sparbanksstiftelsen Alfa, Region Östergötland, Vadstena Sparbank, Vadstena Fastighets AB, Vadstena kommun och Märta Christina & Magnus Vahlquists stiftelse.

Anders tar till orda och säger att Vadstena Forum har etablerat sig igen efter att ha varit nerlagt några år. Han säger att det är en arena för en spännande dialog och prestigefullt för en liten kommun. Fjolårets bok heter ”Nya visioner för landsbygden”. Den handlar om landsbygdsfrågor och har använts som kurslitteratur på Sveriges Lantbruksuniversitet.

När en kartong med böcker packas upp ser Josefina för första gången ett färdigt exemplar. Hon tycker att det luktar gott. Utgångspunkten för symposiet och alltså även för boken är att samhället byggs och utvecklas av många aktörer tillsammans även om de gör det på olika sätt och med skilda förutsättningar. De har olika resurser, förmågor, mandat och uppdrag.

Ett kapitel handlar om nya förvaltningsideal med byråkrater och entreprenörer i samhällsbyggnadsprocessen. Det har skrivits av Albin Olausson och Petra Svensson, Albin är doktorand i statsvetenskap och Petra är doktor i offentlig förvaltning. Båda är också aktiva vid Centrum för kommunstrategiska studier.

Tidningen får en pratstund med Albin medan hans son Tore trivs i Josefinas famn. I boken använder författarna begreppet samhällsentreprenör, det vill säga en kommunal tjänsteperson som använder sig av entreprenöriella metoder och förhållningssätt i syfte att driva samhällsbyggnadsprocesser. En reaktion mot den byråkratiska rollen.

Albin ser förskjutningen från byråkrati mot arbete i entreprenörskap som ett resultat av Sveriges medlemskap i EU och det arbete i projekt som det leder till. Om en kommun vill få del av dessa EU-pengar är detta det arbetssätt som gäller. Det kan sedan stanna kvar i verksamhetens vardag.

I boken skriver Albin och Petra bland annat att de menar att strävan mot en friare och mer självständig förvaltning på vissa håll har inneburit ett ökat handlingsutrymme för enskilda tjänstepersoner, en förutsättning för entreprenöriella insatser i samhällsbyggnadsprocesser.

Avslutningsvis ser de båda författarna både risker och möjligheter med ett samhällsentreprenörskap. Det gäller att utveckla det under demokratiska principer och styrning av politiska organ men med en stark personlig prägel kan långsiktigheten bli lidande.

I maj år 2020 är det dags för nästa symposium ”Samhällsbyggandets värde och värderingar”.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share