Vårvintern en bra tid att beskära

Att beskära ett träd är mer än att bara ta bort grenar

Arborist och trädgårdsmästare Kristin Andersson sågar ner grenarna i omgångar för att undvika fläkskador. Underhållsbeskärningen skapar starka träd som på sikt ska ge mycket frukt.

GRUMS (JB)

Nu när den mest bistra vinterkylan har släppt och temperaturen känns mer som vårvinter än som midvinter är det tid att börja vårbeskärning av träd. Vi följer med tre trädgårdsspecialister ut på deras arbete i trädkronorna.

Vi träffar först Sara Johansson och Bengt Avenfors som tillsammans driver Trädgårdsmästarna Johansson och Avenfors AB i deras arbete.

– För trädens egen skull behöver vi inte beskära, säger Sara. Egentligen behöver naturen inte oss. Vi vill uppnå något gott med beskärningen, men orsakerna till den kan variera. Det kan vara att vi vill ha mer frukt eller för att grenarna kan skada egendom och personer. Men den allra vanligaste orsaken till att folk ringer oss är att fel träd sitter på fel plats och att det inte har funnits någon plan för hur trädgården ska se ut från början.

Sara och Bengt får mest samtal om beskärning av buskar och träd, men fler och fler frågar också efter en plan för trädgården. Då kommer plantering och skötsel som nästa önskemål.

– Trädgårdsritningen är grunden, säger Bengt, med rätt insats och rätt kunskap kommer rätt skötsel och då blir det en fin trädgård.

När ska man då beskära?

– Beroende på hur träden ser ut kan man vänta till juli, augusti eller september, påpekar Sara. Den så kallade JAS-perioden. Då är det oftast torrt och fint och risken för skadliga angrepp som sprids genom sporer i luften är mindre.

– En torr period är bra för beskärning, förklarar Bengt. Men träd som bär frukt sent mår bättre av att beskäras i mars och april. Att beskära ett träd är mer än att bara ta bort grenar som växer lite tätt. Det är att skapa en rumslighet i trädgården.

För det som arbetar med trädgård är det inte bara ett yrke vilket som helst. Det är ett kall och en önskan om att skapa något mer.

– Med styrd skötsel kan vi utveckla en miljö, fortsätter han. Det behöver inte vara blommor i en trädgård för att den ska vara vacker. Det grafiska uttrycket, eller den grafiska formen, i trädgården är minst lika vacker som en blomma.

En struktur som man ser även under vintern. Tänk dig ett vackert beskuret gårdsträd. Den formen kan jag njuta av även en gråkall dag i januari.

Men hur ska man då beskära?

Vi hänger med arboristen och trädgårdsmästaren Kristin Andersson, som driver Träd och gård Karlstad, under en förmiddag. Vi får en genomgång samtidigt som grensågen gör sitt.

– Jag tar bort alla grenar som är torra eller skadade, beskriver hon samtidigt som hon tittar noga på grenen hon håller i handen. Dessutom tar jag bort grenar som korsar varandra eller växer inåt. Inga tappar ska finnas kvar för där kan röta gå in. Jag gör heller inte för snäva snitt. Grenkragen som sitter som en lite upphöjning runt grenens undersida innehåller skyddsämnen som gör att trädet läker genom att göra en övervallning – den ska vara kvar.

Kristin går flera varv runt trädet för att se hur grenarna sitter, och hur de samverkar med varandra.  Exakt vilken gren som ska tas bort vet hon inte i förväg – det är ingen exakt vetenskap vi talar om. Grunderna är ändå de samma. Uppbyggnadsbeskärningen är viktig för att få ett friskt, hållbart och välformat träd, berättar Kristin. Med rätt beskärning undviker man också fläkskador. Sedan tar underhållsbeskärningen vid.

Varför får en del träd så mycket vattenskott som sticker bågstyrigt rätt upp genom kronan?

– Vattenskott är en obalans mellan rot och krona, säger Kristin samtidigt som hon sågar av en korsande gren. Trädet blir stressat och skjuter skott för att kompensera det vi tar bort. All beskärning är en skada för trädet som den försöker att läka och tar du bort för mycket vill det skapa balans.

De träd Kristin beskär idag är gamla, angripna av kräfta och har inte beskurits på länge. Därför har hon återkommit i flera år för att kunna återuppbygga träden eftersom träden inte klarar för hård beskärning.

– Jag får beskära i omgångar eftersom trädet inte tål att man tar allt på en gång. Trädet måste få en chans att återhämta sig. Jag behåller blomknopparna som ska bära frukt och tar mycket av bladknopparna. Men även bladknopparna behövs. Det behövs många blad för att trädet ska kunna försörja ett äpples tillväxt. Det är inte många som vet det.

Snön ligger knähög i trädgården och våren känns långt borta. Det är svårt att tro, men om bara 40-50 dagar är vinterbeskärningen över.

Text och bild: EVALENA HEINERED

Share