Utredningar stödjer vargjakt

– Utredningen som skulle ge mer vetenskaplighet till vargförvaltningen säger i princip samma sak som alla tidigare forskarresultat. Detta visar att vi har allt underlag som fordras, nu behövs det vargförvaltning, säger Torbjörn Lövbom som är ordförande för Svenska Jägareförbundets rovdjursråd.

Naturvårdsverket offentliggjorde nyligen utredningen om hur många vargar det krävs för gynnsam bevarandestatus. Den viktigaste slutsatsen är att forskargrupperna är eniga om att vargstammen har en gynnsam bevarandestatus. Men Naturvårdsverket har också gett forskarna i uppgift att föreslå mål för stammens storlek.

– Den naturvetenskapliga forskningen ska enbart stå för vetenskapliga bedömningar. Eftersom djuren påverkar landsbygdens näringar, jaktutövningen och inte minst många människors livskvalitet negativt är detta en samhällsfråga, säger Torbjörn Lövbom.

– Därför är det politikens roll att sätta mål, annars åsidosätter man demokratin.
– Naturvårdsverket har tidigare beslutat att det krävs 270 vargar för att uppnå gynnsam bevarandestatus. Skillnaden mellan 300 och 270 är så liten att man kan säga att det är samma nivå. Invandringsbehovet av vargar är också samma som i gällande riksdagsbeslut. Det är bra att verket vill arbeta med vargstammens genetik eftersom det innebär att Sverige kan hysa en mindre vargstam.

– Men denna utredning har inte tillfört något nytt. Vi hoppas nu att regeringen inser att beslutsunderlaget för vargförvaltningen är mer än välunderbyggt och att inga nya utredningar krävs. Det som behövs nu är vargförvaltning, det vill säga jakt, vilket också forskarna understryker som mycket viktigt i sina rapporter, säger Torbjörn Lövbom.

Svenska Jägareförbundet har i många år sagt att 200 vargar varav högst 150 i Sverige är tillräckligt för att nå gynnsam bevarandestatus för varg. Den nivån är en avvägning mellan de vetenskapliga kraven för vargstammens välbefinnande och den påverkan vargen har på alla de människor som måste leva med vargarna i sin vardag.

– Svenska Jägareförbundet kommer inom kort kontakta regeringen för att diskutera hur vi kan bidra till en vargförvaltning som garanterar både vargarnas och landsbygdsintressenas överlevnad.

Share