Upphandling ska motverka viltskador

Viktigt för att förbättra lantbrukarnas lönsamhet

Viltskadorna har fördubblats på sex år, och värst är vildsvinen. Nu vill Jordbruksverket vända utvecklingen. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Vildsvinens och dovhjortarnas framfart orsakar enorma skador och är ett stort problem för många lantbrukare. Nu upphandlar Jordbruksverket projekt som kan utveckla nya metoder… för att förebygga viltskador.

På sex år, 2014-2020, har viltskadorna fördubblats. På riksnivå har 54 procent av lantbruksföretagen viltskador, en siffra som i vissa län går upp till över 70 procent.

Av spannmålsskörden förstördes 164 600 ton under 2020 jämfört med 88 300 ton 2014. Vildsvin orsakar störst skada i alla grödor, förutom i vårraps där dovhjort förstörde mest av grödan. Totalt förstördes 85 400 ton spannmål av vildsvin under 2020.

Av de lantbrukare som odlar havre hade 42 procent viltskador i grödan. Av odlare av mat- och stärkelsepotatis beräknas att 26 respektive 39 procent hade viltskador medan siffran för odlare av slåttervall var 30 procent.

Mer än en tredjedel av lantbrukarna anger att viltet påverkar deras val av gröda. Förekomsten av vildsvin har störst påverkan på vad som går att odla. Ärter och havre är grödor som många avstår från att odla, men även höstvete och höstraps är svårt att odla på många platser.

Eller för att göra en omräkning som kanske blir tydligare för de som inte är lantbrukare: vildsvinens skördeskador motsvarar över 1,3 miljoner matkassar och viltet äter upp och trampar ner plantor och småträd motsvarande 13 000 villor.

Detta var några siffror som beskriver det gigantiska problem som viltskador utgör. Jordbruksverket går nu ut med en upphandling riktad till projekt som syftar till att förebygga viltskador på grödor.

Förutom att viltskador påverkar lönsamheten hos svenska primärproducenter så påverkas också valet av gröda. Ärtor, havre och vete är attraktiva grödor som primärproducenter väljer att avstå från att odla på grund av att de gillas av vilt, främst vildsvin, dovhjort och älg.

Jordbruksverket vill därför hitta projekt som syftar till att utveckla nya produkter, metoder och tillvägagångssätt som ska förebygga och minska betesskador på växande gröda.

Vi märker att viltskador är en av de saker som bekymrar Sveriges lantbrukare, bland annat på grund av att lönsamheten försämras. Det arbetas mycket med denna fråga runt om i landet och vi hoppas därför att denna insats kan göra att frågan får en skjuts framåt, säger Thomas Dalkvist på Jordbruksverkets näringsutvecklingsenhet.

Jordbruksverket är en statlig myndighet och köper därför in varor och tjänster genom offentlig upphandling. Nu bjuder man in till att lämna anbud på att genomföra pilotprojekt som ska bidra till minskade viltskador på grödor. Syftet är att öka konkurrenskraften för primärproducenter inom jordbruk och trädgårdsnäringen i Sverige.

Pilotprojekten kan genomföras av en enskild aktör men Jordbruksverket kommer att prioritera projekt som gen – omförs av en samarbetsgrupp. Det är tillåtet att lämna fler anbud.

Idén kan vara exempelvis en ny metod, koncept eller ett nytt verktyg. Projektet ska vara inriktat på att praktiskt kunna lösa problem med viltskador på gårdsnivå. Problemet ska vara av sådan karaktär att skadorna medför stora ekonomiska förluster för enskilda primärproducenter.

Finansieringen för upphandlingen kommer från landsbygdsprogrammet, stöd till samarbeten. Upphandlingen är öppen för anbud till och med den 31 maj 2022.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share