Upp för gris och fågel, ned för nöt

Även produktionen av smör och ost har ökat

Slakten av fjäderfä ökade med mer än sex procent jämfört med helåret 2020.

SVERIGE (LT)

Jordbruksverket har släppt statistiken över animalieproduktionen 2021. Där kan man se att slakten av gris och fjäderfä fortsätter att öka medan slakten av lamm, får och nöt minskar. Man kan också utläsa att produktionen av smör och ost ökar, medan konsumtionsmjölk och syrade produkter går ned.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä, invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter samt kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag samlas in månadsvis, och tillförlitligheten anses vara god.

Ur siffrorna kan man utläsa att slakten av fjäderfä och gris ökade för tredje respektive andra året i rad. 2021 uppgick slakten av fjäderfä till 183 400 ton, vilket är en ökning med mer än sex procent jämfört med 2020.

Kategorin Slaktkyckling, som utgjorde 95 procent av den totala slakten av fjäderfä, ökade med knappt åtta procent jämfört med uppgifterna för förra året.

Totalt under 2021 slaktades det 2 651 100 grisar och den totala slaktvikten av gris var 252 600 ton. Jämfört med 2020 slaktades det två procent fler grisar och den totala slaktvikten av gris ökade med knappt två procent.

När det gäller nöt, får och lamm pekar dock siffrorna nedåt. Under 2021 slaktades det 411 600 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 135 800 ton. Jämfört med helåret 2020 slaktades det fem procent färre nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur minskade med knappt fyra procent.

Den totala slaktvikten av får och lamm var 4 700 ton, vilket är en minskning med tre procent från året innan. Under 2021 slaktades det totalt 227 100 får och lamm, vilket är sex procent färre antal djur jämfört med 2020.

I statistiken för animalieproduktionen får man även veta att produktionen av smör och ost ökade. Den totala invägningen av mjölk under 2021 var 2 782 200 ton. Invägningen av ekologisk mjölk utgjorde 482 300 ton. Jämfört med siffrorna för 2020 var det mindre ökningar av både den totala invägningen av mjölk och invägningen av ekologisk mjölk.

Den totala invägningen av mjölk ökade med 9 500 ton och invägningen av ekologisk mjölk ökade med 1 100 ton.

Den invägda mjölken användes till att producera 683 600 ton konsumtionsmjölk och 229 600 ton syrade produkter. Produktionen av konsumtionsmjölk och syrade produkter minskade med en respektive tre procent jämfört med uppgifterna för 2020.

Vidare ökade produktionen av smör, ost och mjölkpulver jämfört med 2020, medan produktionen av grädde minskade.

Slutligen har vi invägningen av ägg där det kan konstateras att det under 2021 levererades totalt 111 500 ton ägg av Svenska Äggs medlemsföretag, vilket är en minskning med 14 procent jämfört med helåret 2020.

Av ekologiska ägg levererades det 18 400 ton, vilket är en minskning med tio procent jämfört med helårsuppgifterna för 2020.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share