Trafik och vildsvin farligast

Skadestatistik visar att andelen skadade eller dödade hundar i naturen ökade med nära sju procent under 2014.

Med enkla hjälpmedel kan djurägaren öka skyddet för hunden. En skyddsväst med reflexer och flytväst samt en pejl skulle rädda fler hundar och minska skadorna.

Det är inte risken att bli vådaskjuten och skadade av vilt som är de största farorna. Den i särklass största risken för alla hundar är att bli påkörd. Under 2014 dödades eller skadades 544 hundar i trafiken. Med hjälp av enkla medel som reflexer ökar man hundens synlighet, lägg därtill en pejl och ägaren får bättre kontroll över var hunden befinner sig. Reflex är också ett skydd då hunden hamnar mitt i skottgluggen.

Antalet hundar som drabbats av vådaskott ligger på en stabil nivå med 26 hundar under 2014. Något färre hundar skadades eller dödades av vildsvin under 2014. Efter en peak på 152 fall under 2013, drabbades 149 hundar av vildsvin förra året. Det bästa sättet att skydda hunden är en rejäl skyddsväst.

– Vi rekommenderar en multifunktionell skyddsväst som klarar vildsvinsbetar, färgstarka reflexer som ökar hundens synlighet samt fungerar som en flytväst om hunden går ned sig i sjön, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef smådjur, Agria djur försäkring. Runt 120 hundar skadades eller dödades av vilda djur, djurslaget är okänd, men handlar om vildsvin, varg, lo, björn eller älg.

Därtill kommer de olyckor där förövaren har identifierats till varg, lo eller björn. De tre tillsammans utsatte minst nio hundar för skada eller död. Varje år försvinner ett antal hundar under jakt och antalet ökade från 12 till 25 under förra året. Här kan en pejl vara till stor nytta och snabbt lokalisera hunden.

Patrik Olssons bästa tips för att skydda din hund vid jakt:

  1. Använd alltid en godkänd skyddsväst på hunden som skydd mot vildsvinens betar, gärna med inbyggd flytväst.
  2. Markera hunden med färgstarka reflexer för att undvika trafikolyckor och minska risken för vådaskott.
  3. Följ hundens jaktrunda med hjälp av en pejl.
  4. En vältränad hund med god grundkondition minskar risken för skador.
  5. Enklare lydnadsträning som inkallning ger en säkrare jakt för din hund.
Share