Stort intresse för det ekologiska

Emil Olsson och Therese Wennlund Olsson på Slätte gård.

TÖREBODA (JB)

En av Sveriges största ekomässor hålls på Slätte gård den 20 juni. Det är en chans att få mer kunskap, se annorlunda demoodlingar, kanske göra affärer, utbyta erfarenheter med kollegor med mera.

Grundtanken med Slätte ekodag presenteras som att vara en dag för lantbrukare, organisationer och branschfolk från hela landet. Man kan träffas, byta idéer och se maskiner demonstreras i fält. Sedan 2014 växlar man vartannat år mellan den mindre Lilla Slätte ekodag och den större Slätte ekodag. Intresset för ekodagen har ökat med åren och är nu väldigt stort.

– De sista två åren har vi begränsat antalet besökare och så tar vi betalt istället, berättar Emil Olsson på Slätte gård norr om Töreboda.
Från början var det gratis och då kunde vem som helst komma.
– Det var ju trevligt men vår tanke med dagen är att man ska kunna vända sig om och prata med vem som helst. Man kanske träffar nån annan lantbrukare som är där och kan dela med sig och för att lära sig.
– Det kommer folk från USA, England och Europa också.

Ekodagen låter mycket stor. Hur stor kan den bli?
– Stort är det på ett sätt men kanske inte i antalet besökare. Vi vill bara ha femhundra personer så kan vi hantera alla med stora tält, föredrag och sådant.
En ytterligare fingervisning om det stora intresset ger projektledaren Olle Ryegård:
– Det är slutsålt. Vi har räknat med att det skulle bli slutsålt men inte så fort.

– Det är ett enormt intresse för eko både nationellt och internationellt, säger han. Den här dagen är det både att man tittar på alternativa metoder för ogräsbekämpning och kväveinsamling. Det är ju många konventionella lantbrukare som är anmälda också. Det är viktiga frågor generellt i hela lantbruket. Det är inte bara frågor för eko utan frågor rakt över. Vi funderar mycket på pollinerare och det gör man också i stort, liksom jord- och bördighetsfrågor och sedan alternativ ogräsbekämpning med mera.

Bland annat handlar det om att hushålla med begränsade antal substanser som man ogräsbekämpar med.
– Det är som att man överanvänder antibiotika.
Vad gör man när substanserna inte längre fungerar och inga fler tillåtna finns att tillgå? Olle Ryegård pekar istället på den mekaniska ogräsbekämpningen, ogräshackningen.

– Det är ofta ekonomiskt lönsamt och ibland till och med bättre.
Pratar man ogräshackning idag så handlar det om precision och inte sällan om Lars Askling och Gothia redskap.
– Det är massor med ny teknik som strömmar till lantbruket över huvud taget från ekosidan, säger Olle Nyegård. Just den här precisionen idag är det ganska häftigt med. Lars maskin kan man köra med i tio kilometer i timmen och den hackar med en centimeters noggrannhet.
Från Östergötland finns fler maskinföretag representerade som Väderstad och Häggbergs.

– Det är ett stort gäng östgötar som kommer över och är med på dagen. Det känns roligt. Vi är över huvud taget väldigt glada och positiva över att kunna erbjuda en professionell lantbrukardag.
– Dagen är gjord för professionella lantbrukare som lever på sitt lantbruk, säger Olle Nyegård.
– Vi har det här kopplat till en oberoende föreläsare och också till att vi gör det på demoodlingar i fält där vi kan visa på saker som fungerat på andra ställen och utomlands. Demoodlingarna är för att kunna hitta sådant som kan fungera hemma hos dem själva.

Det händer mycket inom ekolantbruket men det är alltså stort intresse för de här sakerna även från det så kallade konventionella lantbruket och hela lantbruket gynnas av att man börjar ha det här utbytet.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: OLLE RYEGÅRD

Share