Stor höstsådd och gynnsamt vårbruk kan ge stor skörd

veteDet svenska vårbruket är inne på upploppet och tack vare en stor höstsådd, god övervintring och generellt gynnsamma väderförutsättningar finns än så länge goda förhoppningar om en stor skörd 2015.

Förra årets rekordskörd var den största på över tio år och odlingsförhållandena för höstsådden 2014 var goda i stora delar Sverige, delvis tack vare gynnsamma väderförhållanden. Totalt beräknas 457 000 hektar vara höstssådda med spannmål, främst vete, och 88 000 hektar med höstoljeväxter, exempelvis raps. Arealen för höstoljeväxter är den största på 20 år medan spannmålsarealen bedöms vara liknande förra årets höga nivå.

Den mest sådda höstvetesorten är Julius, en brödvetesort med mycket hög avkastning. – Höstsådd rågvete och korn har på grund av den milda hösten inte överlevt vintern i vissa delar av Sverige, men i övrigt har de höstsådda grödorna i de flesta fall övervintrat på ett bra sätt, och det ger förhoppningar om en stor skörd även i år.

Tack vare det varma vädret satte vårbruket igång tidigt i stora delar av landet, men stannade upp något på grund av regn. Det har lett till att vårbruket varit ovanligt utdraget, säger Johan Andersson, divisionschef, Lantmännen lantbruk. Vad gäller grödfördelningen så är sådden av vårraps betydligt lägre än normalt på grund av förbud mot användning av betningsmedel mot jordloppa, det är också den främsta anledningen till den höga arealen av höstoljeväxter.

Arealen av åkerbönor, ärter och oljelin har ökat, framförallt tack vare kravet på grönytor. Stråsädesarealen bedöms vara oförändrad mot föregående år medan sockerbetsarealen har minskat något.

– Att bedöma skörd och göra prognos är alltid svårt eftersom väder, vind och andra faktorer är nyckfulla. Men vi vet att det var en stor höstsådd, god övervintring och gynnsamma förutsättningar i vårbruket, och därför finns det än så länge goda förhoppningar om en stor skörd även i år, säger Mikael Jeppsson, chef för Spannmålsenheten, Lantmännen lantbruk, och tillägger:

– Intresset från svenska lantbrukare att prissäkra sin spannmål redan innan skörd har varit ovanligt stort i år, lantbrukarna agerar affärsmässigt på en mycket volatil marknad. Att förutspå prisutvecklingen på spannmål är svårt, eftersom spannmål handlas på en världsmarknad där den svenska skörden är av mindre betydelse. I dagsläget ser förutsättningarna för en stor skörd goda ut i flera delar av världen, men det kan snabbt ändra sig.

Share