Stänga inne eller stänga ute

Stängselcentret i Helgenäs har olika alternativ

EDS BRUK

Poda Stängsel Västervik monterar stängselstolparI Helgenäs, Eds bruk öppnar ett nytt stängselcenter. Poda stängsel Västervik erbjuder olika lösningar för stängsel men står även till tjänst med montering och service för den som önskar.

Patric Yxklint– Jag har fått mycket erfarenhet inom stängselteknik eftersom allt fler har efterfrågat stängsel och montering i det byggföretag jag driver, berättar Patric Yxklint som är mannen bakom stängselcentret i Helgenäs.

Meningen är att det ska vara ett helhetskoncept där han både ska sälja och montera stängsel. Efterfrågan är stor på industrinät men även stängsel på häst – och lantbruksgårdar samt villaträdgårdar förekommer i stor skala. Kvalitén är viktig och det lämnas 20 års garanti på tryckta stolpar lovar Patric.

Tidigare satte lantbrukare själva upp sina stängsel runt beteshagarna men eftersom lantbruken växt och nästan kan jämföras med industriell verksamhet blir det stora arealer som ska hägnas in. Därför köper lantbruken allt mer tjänster som montering, översyn och underhållsservice.

– Vi gör ett serviceavtal med kunderna och åker runt så här på vårkanten och ser till att allt är helt innan det är dags för betessläpp. Skadorna som uppkommer kan vara snöskador där tung snö tryckt ner stängslen och slitit söner isolatorerna. Älgar och vildsvin kan också göra åverkan på lantbrukarnas stängsel.

Gällande viltstängsel är det Trafikverket som är kunden men väghållarna sköter upphandlingarna och ser till att stängslen sätts upp runt våra vägar där det är stor risk för viltolyckor.
– Viltstängslen är säkra men problemen är vildsvinen som med sina starka trynen och ryggar bökar upp stängslen i nederkant och sedan trycker sig in under stängslet.

Det görs försök med att sätta nät en halvmeter upp på stängslet och sedan vika ner det över marken. Då kan inte vildsvinen böka upp stängslet utan ställer sig istället på nätet som ligger på marken. Försöken är inte klara än men det ser mycket lovande ut. En liknande åtgärd ska nu göras i Ringarum där det ska stängslas runt en lövträdsplantering och det ska bli intressant att se om det går att hålla vildsvinen borta med den här metoden.

I dagsläget arbetar Patric själv med försäljning, montering och underhåll men söker medarbetare som kan hjälpa till i företaget. – Jag har mycket inbokat och intresset är stort med många förfrågningar, och det är roligt, menar Patric. Eftersom det här är ett lokalt franchiseföretag till Poda stängsel som ligger i Danmark så kan han erbjuda snabba leveranser och bra service.

– Jag känner väl till de lokala förhållandena och det är en bra fördel för båda kunder och mig själv. Jag har varit ute på olika mässor och visat upp produkterna och det finns en utställning i Helgenäs Edsbruk dit intresserade kan komma för att i lugn och ro titta på olika stängsellösningar innan de bestämmer sig, säger Patric.

Lördagen den 18 april kommer det att bli en officiell invigning av stängselcentret i Edsbruk och då finns även konsulenter från Poda stängsel på plats för att svara på frågor, berättar Patric. Att sätta upp stängsel i naturen kräver även ett miljötänk. Alla produkter är FSC-certifierade och inget trämaterial hämtas från oseriösa regnskogsavverkningar.

Kasserat material i form av till exempel tryckimpregnerade stängsel tas omhand av Poda stängsel som ser till att det bränns upp i anläggningar som är miljögodkända. Alla rester från monteringsarbeten sorteras och det som går återanvänds som bränsle, resten tar de kommunala sopstationerna hand om och förstör på ett miljömässigt och säkert sätt.Text: CARINA LARSSON

Share