Stämma med JUF Östergötland

Presidiet vid JUF:s distriktsstämma 2017. Från vänster sekreteraren Anna Eklöv, mötesordföranden Bo Johansson, samt Greger Rossander, Östgötadistriktets ordförande.

MIXDALA (JB)

Vid distriktsstämman med JUF Östergötland summerades som brukligt föregående år, men stort fokus låg på framtiden. Detta gällde inte minst förbundsstämman som precis som distriktsstämman kommer att hållas vid Mixdala i Ringarum, men även förbundets 100- årsjubileum var med på programmet.

Stämman hölls i Ringarum och öppnades av ordföranden Greger Rossander. Sen var det Bo Johansson som höll i klubban under själva stämman, med Anna Eklöv som sekreterare.

Barbro Dragé redogjorde för det omfattande arbete som utförs för att dokumentera släktgårdar. Tillsammans med bland andra framlidne Ingmar Karlsson har hon ingått i gruppen som jobbat med detta.

Planerna är att det ska delas ut ett antal diplom till dem som idag äger dessa släktgårdar, i samband med förbundsstämman. Bakom denna dokumentation står även 4H samt föreningen Skog och ungdom.

I samband med sin redogörelse pekade hon även på hur JUF, som startades för 100 år sedan, från början hade som viktig uppgift att utbilda.

– Vi är där igen. Det gäller att förstå sambanden. Vi måste inse att vi måste öka vår självförsörjningsgrad och arbeta för våra bönder och inte emot dem, som det har skett, sade Barbro Dragé.
Hon menade att det fanns exempel att titta på, som Österrike, Finland och även Norge, där man har en helt annan syn i dessa frågor. Där är självförsörjningsgraden betydligt större och landsbygden levande på ett annat sätt.

– Idag har vi chefer, de är utbildade agronomer, men har kanske inte sett en ko, hävdade Dragé.
Något överdrivet kanske, men ett tillspetsat och målande sätt att illustrera bristen på helhetssyn och att ha förmågan att väga in sambanden. För det är ju utan tvekan så att i naturen hänger det mesta ihop. Till detta hör jordbruket.

Drivande bakom de veteranträffar som årligen hållits inom JUF har Ingmar Karlsson varit. En eldsjäl som slutade sina dagar vid 91 års ålder under försommaren förra året. Men han var med vid träffen som hölls i Mixdala strax innan. Nu fanns farhågor att denna aktivitet skulle upphöra i och med honom.

Men så blir det inte utan det beslutades att det i år blir en veteranträff den 20 augusti, med start i Bjärka Säby och fortsättning i Sturefors.

Redan åttonde till nionde juli blir det förbundsstämma i Ringarum och en av de aktiviteter som erbjuds deltagarna är en båttur på sjön Yxningen. Men också möjlighet att delta i mångkampen Superstar. Den 14 oktober avgörs DM i plöjning vid Boxholm. Även JUF:s 100-års jubileum diskuterades, men alla detaljer runt detta firande är inte klara ännu.

– Vi planerar en avslutningsfest vid Valla utanför Linköping. Där ska förutom JUF även 4H samt Skog och ungdom få möjlighet att visa upp sig, sade Greger Rossander.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share