Sprid kunskap om skogen

Gallring är en viktig del i skogsarbetet.

Risk att urbaniseringen leder till att ungdomar inte upptäcker skogsyrket

VRETA KLOSTER (JB)

Skogen och skogsnäringen är en av våra viktigaste resurser. I vårt alltmer urbaniserade samhälle finns många som inte känner till skogens stora betydelse för Sverige. Att lära om skogen och skogsarbetet är därför en stor uppgift.

På Vreta utbildningscentrum är Anders Larsson enhetschef för skogsutbildningarna. På deras treåriga naturbruksprogram finns en skoglig utbildning och de har även en ettårig kurs på Komvux. Möjlighet finns att gå vidare till högskola för att bli skogsmästare.

– Tidigare hade vi en naturlig rekrytering från ungdomar som växt upp på landet. Numera finns en risk att ungdomarna från stadsregionerna inte upptäckt skogen som framtidsyrke. Många av våra nyanlända behöver även få kunskap om skogsnäringen. Därför gäller det att hitta in i dessa grupper och sprida vetskap om möjligheterna, betonar Anders.

Han pekar på att skogsnäringen har svartmålats och att ett hygge är fult, vilket inte är korrekt tänkt eftersom det ger möjligheter till förnyelse av skogen. Bland annat är skogen en kolsänka vilket i högsta grad bidrar till att minska användningen av fossila bränslen. Miljövinsterna med skogen är därför ett hopp för framtiden.

Urban Olsson, före detta regionchef Södra skogsägarna, arbetar med att sprida kunskapen till kommande generationer av skogsägare.

– När jag blev pensionär fick jag en fråga från förtroenderådet i Södra om jag kunde tänka mig att jobba som kursledare i Södraskolan. Eftersom jag hållit på med skogsfrågor i många år lockade uppgiften mig, påpekar Urban.

Deltagarna går en grundkurs och några förkunskaper behövs inte. Det finns även påbyggnadskurser som bland annat handlar om digitala verktyg och kunskap om skogsbruksplanen. En intressant påbyggnadskurs är Björk, asp och al och användningsområden för dessa träslag. Björk kan numera omvandlas till cellulosafiber som används vid klädtillverkning, asp är en tillgång för tändsticksindustrin och al är ett bra material till träskor. Hur känt är det idag?

Många som går utbildningen är blivande skogsägare eller de som går i tankar att köpa en skogsfastighet. Utbildningen går på kvällstid och är teoretisk men en dag går man ut i skogen för att uppleva praktiken.

– Just nu märks ett paradigmskifte när det gäller deltagandet. Förr var de flesta män, men nu är det lika många kvinnor. Det ökade deltagandet av kvinnor beror nog på att det i dag är lika vanligt att kvinnor, vid exempelvis ett arvsskifte, övertar ansvar för en skogsegendom. Jag trivs verkligen med min uppgift. I kurserna inspirerar vi varandra och stämningen är så god, betonar Urban.

Carina Gerken Christiansen, LRF, arbetar i Stockholm och har ansvar för skogsfrågor.

– Här i Stockholm och Mälarregionen finns massor med barn som har alldeles för lite eller ingen kunskap om skogens betydelse. Det kan ge framtidstro för särskilt den unga generationen om skogens betydelse för miljön sprids, påpekar Carina.   

Hon berättar om ett undervisningsmaterial som man just nu arbetar med och det handlar om Skogen i skolan.

Clas Ahlström är kursledare för Vuxenskolans utbildningar när det gäller att ta motorsågskörkort för motorsåg och röjsåg.

– Jag har alla åldrar i mina kurser inklusive de som har hanterat motorsåg i åtskilliga år. Kurserna uppskattas och många ser nödvändigheten med kunskap. Naturligtvis är det viktigt för säkerheten men även för tryggheten, inte minst om det skulle hända en arbetsmiljöolycka, kommenterar Clas.

Kurserna är ett samarbete mellan Vuxenskolan och Södras Säker skog. Genom detta har medvetenheten och säkerheten ökat betydligt. Numera sker alltmer sällan några olyckor där motorsågen är inblandad.

– Mina uppdragsgivare är privatpersoner, stora företag och kommuner som behöver utbildad personal och där fyller kurserna ett behov, påpekar Clas.

Förutom det nationalekonomiska värdet skogsnäringen står för är skogen en underbar plats för rekreation och trivsel. De som arbetar i skogen försäkrar att bättre plats att arbeta på inte finns. Förutom frisk luft och gott kamratskap är det ett arbete för Sveriges framtid, inte minst när det gäller att arbeta för en fossilfri miljö.

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN

Share