Spåra med GPS

Själva idén med en GPS-tracker är både enkel och bra. Om traktorn, fyrhjulingen eller vad det nu må vara har en positionssändare kan den snabbt spåras efter en stöld.

Själva idén med en GPS-tracker är både enkel och bra. Om traktorn, fyrhjulingen eller vad det nu må vara har en positionssändare kan den snabbt spåras efter en stöld.

SVERIGE (JB)

Ett förnuftigt komplement till traditionella stöldskydd är att kunna spåra det stulna. Med en så kallad GPStracker i traktorn eller på fyrhjulingen ökar chansen att snabbt få tillbaka det man blivit av med.

GPS-tracker eller spårare blir allt vanligare. Från försäkringsbolag uppmuntras det och polisens arbete med att snabbt klara upp stölder underlättas. Bäst är det förstås om inget stjäls och det förebyggande arbetet är viktigt. Trots larm, märkningar och annat händer det ändå att något stjäls. Då kan det vara bra att ha en GPS-tracker.

Själva idén är både enkel och bra. Om traktorn, båtmotorn, fyrhjulingen eller vad det nu må vara har en positionssändare kan den snabbt spåras efter en stöld.
– Försäkringsbolag uppmuntrar att både DNA-märka och att sätta GPS-tracker på sina saker, berättar Peter Wedin på Axtech som är ett företag som säljer den här sortens GPS-utrustning.

– En märkning med DNA är väl så bra och kan identifiera påträffat stöldgods, men den hjälper inte så mycket vid spårning, bara om godset påträffas.
Det är just det här som är en avgörande poäng. Om man har en fenomenal märkning av saker som inte återfinns så är man ju av med sin traktor ändå.

Identifikation av påträffat stöldgods förenklas med sådant som DNA-märkning och kan, om det utförts noga, även knyta godset till ett specifikt stöldtillfälle vilket i sin tur förenklar utredningen. Problemet är att hitta det stulna. För landsbygdens del kan GPS-tracker vara intressant. Traktorstölder och liknande är ett problem.

– Bönderna har genom århundraden aldrig låst dörren och tänkt det händer inte mig. Man får även väga in att man kan bli av med inkomst. Till exempel om skörden är planerad till imorgon och maskinen försvinner under natten.

– Det finns flera delar att tänka på. Värdenedskrivning, självrisk och att man förlorar mer än kanske en traktor.
– Om jag som göteborgare hux flux skulle bli bonde finns det inte på kartan att inte låsa. Det finns inte ett företag i Göteborg som inte har larmat kontoret. Lantbrukarna måste tyvärr bli bättre på att skydda sig.

Peter Wedin påminner också om att tjuven jobbar i olika branscher, man har flyttat sig från fyrhjuling, till smågrävare, till lyxiga BMW och till traktorer. Förflyttningen sker även geografiskt. Skyltning om att man exempelvis har larm från firma X berättar för tjuven vad som är att vänta, denne vet sannolikt hur larmet fungerar och tar sig förbi.

Inbrottslarm är inte heller så mycket värt på en båtmotor eller en traktor som står ute.
– Utombordare, mc, traktorer och liknande gör man inte inbrott i. Sådana stjäl man.
Hur ska man välja en bra GPS-tracker?
– Det finns många GPS-er på marknaden, till exempel från Asien. En GPS från andra sidan jordklotet fungerar inte alltid så bra här. Använd nordiska larm. Vi är ganska duktiga på det här i Norden och de vi själva säljer görs i Göteborg, både mjukvara och hårdvara.

Sedan är det inte bara kunskap och anpassning till våra förhållanden som spelar in. En annan viktig del är att man ska kunna få support. Det är inte alltid varken enkelt eller självklart om man handlat från Kina eller något annat avlägset land.

För att minska risken för stöld finns det några enkla saker att se över som att ha en lampa som tänds när någon kommer. Sedan är det: Lås fast, lås in, märk och sätt på en GPS-tracker.

Text: BO BÄCKMAN

Share