Solenergi ökar kraftigt i Östergötland

Under 2019 ökade mängden installerad effekt från solenergi med 64 procent i Östergötland.

Under 2019 installerades nästan 19 000 nya solcellsanläggningar runtom i landet. Det innebär en ökning med 72 procent sedan 2018, enligt en sammanställning från Energimyndigheten. Trenden i Östergötland är densamma – mängden installerad effekt ökar kraftigt i länets alla kommuner.

Länsstyrelsen Östergötland och Energikontoret vid Region Östergötland ingår i projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige. Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av ett fossilfritt samhälle genom att hjälpa små- och medelstora företag att investera i och använda solen som energikälla. Som en del av projektet har Energikontoret undersökt mängden installerad effekt, det vill säga solel, i Östergötland, berättar Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Under 2019 ökade mängden installerad effekt med 64 procent i Östergötland. Ydre ökade med hela 141 procent, vilket var största procentuella ökningen i Östergötland. Fördelas den installerade effekten på antalet invånare är Ydre, Ödeshög, Vadstena och Valdemarsvik alla topp tio i Sverige.

– Detta är fantastiska siffror som visar på att hela Östergötland är med och bidrar till framtidens elsystem. Ökningen av svensk solenergi är mycket positiv. För att vi ska nå klimatmålen är det viktigt att utbyggnaden av solel fortsätter att öka, säger Ranko Simic, projektledare på Länsstyrelsen Östergötland.

– Vi ser även att Linköpings kommun fortsätter visa vägen med fjärde mest installerad effekt i hela landet, tätt efter Göteborg, Uppsala och Stockholm. Räknar man sedan också med Linköpings prospekterade solcellspark på 12 megawatt som nu byggs så skulle Linköpings kommun dra iväg rejält i toppen, säger Daniel Kvist, projektledare på Energikontoret.

Under hösten 2019 antogs Östergötlands nya energi- och klimatstrategi som gemensamt arbetats fram mellan Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland. Samarbetet mellan aktörerna fortsätter nu, inte minst när det kommer till arbetet med förnybar energi.

– Ökad användning av solel kan bidra både till minskade koldioxidutsläpp och ökad konkurrenskraft för hållbarhetsmedvetna företag och organisationer, vilket är goda nyheter för det regionala näringslivet, säger Daniel Kvist.

SVERIGES ENERGIOCH KLIMATMÅL
Andelen förnybar energi ska vara minst 32 procent av den totala energianvändningen till år 2030 och elproduktionen 100 procent förnybar till 2040. Det är angivet i Sveriges energi- och klimatmål. Trots det kommer mindre än en procent av landets elenergi från solen. Det kan jämföras med motsvarande siffra för Tyskland, ett land med likvärdig solinstrålning, som ligger på tio procent.  

Share