Solcellsinvigning väckte intresse

JB 0529 - 32Nära 100-talet lantbrukare kom för att beskåda Åkerbys solcellsanläggning

VIKBOLANDET

Lantbrukare från hela Vikbolandet hade samlats på gården hos Jan och Kristina Svensson på Åkerby. Det var dags att inviga solcellsanläggningen men även dela med sig av planeringen av projektets genomförande. Alla Vikbolandets LRFmedlemmar hade fått en inbjudan och närmare ett hundratal hade kommit.

Arne Andersson från Nordic solar började med en genomgång av hur hela processen går till från diskussionen med den enskilda lantbrukaren om storlek på anläggningen och den fysiska planeringen, via ansökan hos Länsstyrelsen och slutligen montering av anläggningen där Lundgrens el och Maskinringen (MR Öst) samarbetar. Tillsammans med Norrköpings kommun arbetar man på att bli ett solenergicentrum på Vikbolandet.

JB 0529 - 31

Arne Andersson

– Vi har bra förutsättningar för solenergi, menade Arne Andersson, vi har lika mycket sol som norra Europa och vårt kyliga väder är bara en fördel. Mars till juni är bra månader men i juli avtar effekten något på grund av värmen. Regn är också bra för det tvättar solcellerna rena. Det finns många solceller att välja på och vi rekommenderar att man kollar kvalitén noga. Kinesiska Solar garanterar en livslängd på 25–30 år på sina moduler.

– Modulerna på taket har en verkningsgrad på 17 procent. Det finns moduler som har en verkningsgrad på 20-25 procent – amerikanska till och med 30 procent – men de är mycket dyrare. De kinesiska som vi har förbättras hela tiden. Solenergi kompletterar annan elkraft från vind och vatten och är inte en konkurrent. Jan Svensson är nu mikroproducent. Det innebär att hans anläggning inte får producera mer än vad gården normalt förbrukar på ett år.

Syftet är alltså inte att producera för att sälja el. Då hamnar man i en annan grupp elleverantörer med en annan prisbild. Nätleverantören byter ut den befintliga elmätaren mot en som mäter dels såld el och dels köpt el. Man får ytterligare ett ID–nummer på anläggningen som producent. När ett elöverskott uppstår kan det matas in i elnätet utan kostnad.

Det finns cirka femtio köpare på marknaden nu och man väljer själv till vem man ska sälja. Just nu tipsas om att Vattenfall betalar bäst. Solcellerna kan monteras i öst/väst/söderläge och med 40–45 graders lutning. Anläggningen på Åkerby är på 158 kvm och där finns 96 (4×24) moduler. Här kan en del av modulerna hamna i vandrande skugga. Även skuggan av en flaggstång kan göra att en produktion störs.

Genom att dela upp produktionen i två enheter, med två växelriktare (20 + 76 solceller) har man undvikit att den större ytan störs när det kommer skugga på den mindre. Hur ser då ekonomin ut? – Hela anläggningen kostar 325 000, berättar Jan Svensson. Vi har sökt det statliga stödet på 30 procent av investeringen men får inget veta om ansökan beviljats. Det kan ta flera år innan de pengarna eventuellt kommer att betalas ut.

Man måste tro på idén och ska nog räkna med att klara investeringen utan bidraget. – Det är svårt att säga hur lång tid som behövs för att räkna hem investeringen, säger Mattias Andersson från Lundgrens El. Det är ju många saker som påverkar prisbilden som är osäkra, men det är inte omöjligt att få tillbaka kostnaden på tio år och sedan är ju varje år som anläggningen rullar och går ren vinst.

Glöm inte att låta försäkringsbolaget titta över anläggningen. Vi har jordat allt. Skulle något ändå hända, exempelvis ett blixtnerslag, vore det katastrof om inte försäkringsbolaget skulle ställa upp. Efteråt bjöds det på grillade hamburgare och korvar med dryck och kaffe därtill. Samtalen var ivriga och aptiten god kan vi avslöja.

Text: KUFVER STINA JAKOBSSON Bild: LARS T JACOBSON

Detta gäller för anläggningar hos någon som vill bli mikroproducent:

  • Det befintliga säkrings – abonnemanget är högst 63 ampere.
  • Effekten på produktionen är högst 43,5 kW.
  • Producenten gör per år alltid av med mer el än vad som produceras. • Det måste finnas ett inmatningsabonnemang.
  • Man har rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh för den överskottsel som matas ut på nätet.
Share