Solceller glödhett just nu

Liten men välbesökt solcellsmässa i Karlstad

Aldrig någonsin har solenergi varit så hett som just nu. Solcellsenergi har fördubblats i Sverige under de senaste åren. Bra för både miljön och plånboken. Men hur fungerar det egentligen? Vi besöker solcellsmässan på Karlstad CCC för att ta räta ut en del frågetecken.

Fler väljer att montera solceller på den egna fastigheten och Energimyndigheten spår att 5 till 10 procent av vår elanvändning kommer från solen år 2040. Detta märks när vi kliver in på den lilla men välbesökta mässan i Karlstad. Besökarna står tätt framför varje monter och intresset är stort, liksom frågorna är många.

Vi får veta att under två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett helt år. Så det finns flera anledningar till att titta lite närmare på solen som energiform. En bidragande orsak till det ökade intresset i Sverige är att det finns en vilja från regeringen att vi ska ha 100 procent förnybar energi år 2040. Och i och med det har det statliga stödet för den som vill producera egen el har ökat till 30 procent efter årsskiftet.

– Den el du själv använder sänker inte bara dina elräkningar, säger Bengt Sandelin på Svea Solar. Du får du också en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme (kWh) för den överskottsel du skickar in i elnätet. Så länge den inte överstiger 18 000 kronor per år. Investerar du i en anläggning på cirka 40 kvadratmeter för 100 000 kronor som ger cirka 5,5 kWh får du 30 000 kr i bidrag.

Fördelarna med solceller är många. De behöver inget underhåll och de ger inga utsläpp, förutom vid tillverkningen av panelerna. Men efter 6 år har de utsläpp de förorsakade vid tillverkningen betalat sig genom de minskade utsläppen som själv solenergin bidrar med.

Solceller har funnits sedan 70-talet i Sverige, men då har de främst varit fristående system som försörjer sommarstugor, husvagnar och båtar. Nu har solceller utvecklats som är anslutna till det fasta elnätet och de har en verkningsgrad på cirka 15 procent. Det innebär att 15 procent av solenergin som träffar solcellspanelerna omvandlas till el med hjälp av en växelriktare enligt Energimyndigheten. Resten reflekteras eller blir värme.

– Principen är att man producerar merparten av sin el under sommaren då solen lyser som mest och säljer till elbolagen, berättar Bengt. När vintern kommer och din anläggning inte är lika effektiv köper du tillbaka el. Vilket elbolag du väljer att sälja till får du själv bestämma. Vattenfall betalar idag spotpriset (det dagsaktuella elpriset) plus 40 öre per kWh. Men detta kan variera från bolag till bolag, allt från 10 öre till 60 öre per kWh. Man kan säga att elnätet är som ett batteri där du laddar upp el.

För att veta vilket väderstreck som ger mest effekt tar han upp sin dator och visar ett diagram för hur solen strålar som mest.

– Det bästa läget för solcellerna är rakt söderut, säger han. Där har du 100 procents solstrålning, men vrider du solcellerna västerut är effekten av instrålningen bara 86 procent. Även lutningen påverkar den effekt du kan få. Någonstans mellan 30 och 50 procents lutning ger mest energi. Under vintern är soltimmarna få, men de producerar el fast det är mörkt och kallt.

Hur stor anläggning ska jag satsa på då? Och vi ställer frågan till ytterligare en utställare.

– Det som är mest lönsam beror på varje kunds elförbrukning, läget, hur stor yta som finns tillgänglig och vilken ampere din huvudsäkring har, berättar Lisbeth Vestlund på Solkraft EMK AB. Vi åker alltid ut till kunden och tittar hur det ser ut hos just på deras fastighet och gör en beräkning utifrån det. Det är olika från hus till hus.

Tekniken har gått framåt och det tillverkas effektivare solceller idag.

– Tekniken har blivit effektivare och billigare, fortsätter hon. Framtiden är här och nya energiformer växer fram. Idag håller solcellerna längre än förut och ger 85 procent av den effekt de gav även efter 25 års användning. Men de allra flesta håller i upp till 40 år. Vi står inför en explosion när det gäller solcellsanläggningar. Och vi försöker att hjälpa till så mycket att det bara är för kunden att lämna in en stödansökan.

TEXT OCH BILD: EVALENA HEINERED

FAKTA: Hur blir du en solelsproducent?

  • Ta hjälp av den energi- och klimatrådgivare som finns i din kommun.
  • Prata med andra som har installerat solceller.
  • Läs den information som finns hos Energimyndigheten, Skatteverket och leverantörer.
  • Hitta en bra plats för dina solceller.
  • Kontakta en leverantör av solceller. De allra flesta kommer ut och gör en kalkyl och monterar anläggning.
  • Sök bygglov
  • Sök de bidrag som finns att söka. Har du en lantbruksfastighet måste du söka bidragen för förnybar energi (även vindkraft och berg-/jordvärme) innan du sätter igång.
  • Se över dina elavtal och vilket elbolag du ska leverera överskottet till.
  • Kontakta elnätsägaren för byte av elmätare så att du kan mäta både inkommande och utgående el. Detta ska de göra inom 6 veckor.

Text och bild: EVALENA HEINERED

Share